Category

informatie

Start bouw appartementen aan de Thorbeckelaan

By | informatie

In de week van 10 juli start BM van Houwelingen met de realisatie van de appartementen aan de Thorbeckelaan, dr. Kuyperstraat en S. Lohmanlaan. Dat betekent dat de heiwerkzaamheden starten. Er wordt gestart op de hoek van de Thorbeckelaan en dr. Kuyperstraat. De planning is dat de heiwerkzaamheden voor de bouwvakantie worden afgerond.

Overlast
Het heien van de palen en de rijbewegingen veroorzaakt geluidsoverlast. Dat is vervelend en we vragen uw begrip daarvoor.

Vragen
Zijn er vragen over de heiwerkzaamheden, dan kunt u een mail sturen naar info@tabliswonen.nl.

Uitnodiging: voor deelname Planteam renovatie

By | informatie

Het plan voor de nieuwe Staatsliedenbuurt, zoals aan u in oktober 2016 is gepresenteerd, is door alle partijen goedgekeurd. Dat betekent dat er gestart wordt met de uitvoering van het plan. Met als eerste stap in het eerste kwartaal van 2017 de sloop van fase 1.

Renovatie
Het plan voor de renovatie van de woningen in fase 2 en 3 moet nog worden opgesteld. Tablis Wonen heeft aangegeven dat het dak, de buitengevels en de vloeren worden aangepakt waar mogelijk gecombineerd met energiebesparende maatregelen. Maar dat is natuurlijk niet alles, er moeten nog veel keuzes worden gemaakt. We hebben uw stem daarbij hard nodig.

Betreffende woningen
Dr. Kuyperstraat 1-21, 41-55, Troelstralaan 2-22, 42-56, Talmastraat 1-15, Dr. De Visserstraat 2-12, 14-20, 22-28, Schaperstraat 1-7, 9-27, 2-20, 22-28, C. vd Lindenlaan 77-87, 89-103, Dr. Schaepmanstraat 2-8, 10-28

Doet u mee?
Het ontwerp moet passen bij de wensen, belangen en mogelijkheden van de bewoners. U als bewoner weet als geen ander op welke punten de woningen verbeterd kunnen worden. Daarom nodigen wij u uit zich aan te melden voor het Planteam renovatie.

Wat houdt de deelname in?
We verwachten dat er drie bijeenkomsten worden georganiseerd om met elkaar tot een plan te komen. Een plan met verbeterpunten dat we aan alle bewoners kunnen presenteren. We hopen dat per blok renovatiewoningen minstens één bewoner zich aanmeldt voor het Planteam. De indeling van de blokken ziet u op het kaartje in de uitnodiging.  We hebben uw mening hard nodig! Grijp uw kans om te zeggen hoe u het graag wilt!

Vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van deze uitnodiging? Neem dan contact op met Farsha Binda. Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met het medewerkers van het klantserviceteam. Zij zijn telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. U kunt ook mailen naar info@tabliswonen.nl Hier gaat onze voorkeur naar uit

Aanmelden
Aanmelden voor het Planteam renovatie kan tot en met vrijdag 11 februari 2017 door een mail te sturen naar: staatsliedenbuurt@tabliswonen.nl Of de aanmeldstrook uit de uitnodiging door de brievenbus te stoppen bij de heer Bezemer, Troelstralaan 54 of mevrouw Broenink, Schaperstraat 22.

Klik hier om de uitnodiging te bekijken.

 

 

Staatsliedenbuurt: ‘geen wanklank meer’

By | informatie

Het Kompas: SLIEDRECHT Omdat Tablis Wonen de plannen voor de Staatsliedenbuurt, die de komende drie jaar op de schop gaat, iets heeft gewijzigd is er een nieuw bestemmingsplan waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Dinsdagavond bleek dat de vreugde overheerst. ,,Mij is geen wanklank meer ter ore gekomen.”

door Erik de Bruin
Aldus wethouder Aldrik Dijkstra, die naar voren bracht dat er veel werk is verzet. Ook op het communicatieve vlak. Vooral dat laatste was nodig. Tablis en een deel van de bewoners zaten aanvankelijk totaal niet op één lijn wat betreft de noodzaak van sloop en nieuwbouw naast renovatie. ,,Nu, een paar jaar later, is in gezamenlijkheid een fraai plan ontwikkeld. De communicatie blijkt goed te verlopen en dat verdient een compliment”, aldus Anton van Rees van de PvdA. Cees Paas (SGP-ChristenUnie) haalde deze verbetering ook aan. ,,Op 15 oktober heb ik een bijeenkomst bijgewoond. Alle daarbij aanwezige bewoners waren zeer tevreden.” Zo ook de gemeenteraad, al werden er wel zorgen geuit (door de PvdA) en kritische opmerkingen gemaakt (PRO Sliedrecht). Laatstgenoemde wil dat er bij Tablis op aangedrongen wordt scheefwoners eruit te zetten. Dankzij koopwoningen in het midden- en hogere segment is de sociale structuur volgens PRO niet meer in evenwicht. Dijkstra verzekerde de PvdA dat er niet zomaar bomen worden gekapt. ,,De plaatjes zijn helder. Daarop zie je ook het behoud van de huidige groenstructuur.” Verder antwoordde hij het CDA, dat een wijk wil waar iedereen van 18 tot 118 zelfstandig kan wonen, dat er levensloopbestendig wordt gebouwd. ,,Geldt dat voor alle nieuwe en te renoveren woningen?”, vroeg Vincent Prins. ,,In elk geval voor alle appartementen”, aldus de wethouder, die de christendemocraten, die zeer te spreken waren over over het centrale park, ook moest teleurstellen. Er is geen ruimte voor een wijkcentrum. Wel voor een rotonde; de VVD-fractie zei kritisch te blijven kijken naar de noodzaak.

Klik hier om naar het artikel op HetKompasSliedrecht.nl te gaan

Planpresentatie 15 oktober 2016

By | informatie

Op zaterdagmorgen 15 oktober 2016 hield woningcorporatie Tablis Wonen in het Griendencollege een bijeenkomst voor bewoners en omwonenden van de Staatsliedenbuurt. Zo’n 150 bewoners en omwonenden werden in de vorm van een presentatie geïnformeerd over de grootschalige nieuwbouw en renovatie van de wijk. Na afloop konden er vragen worden gesteld en was er voldoende ruimte om met de architect en stedenbouwkundige in gesprek te gaan over de plannen en ideeën.

Klik hier om de presentatie te bekijken.

Plaatsing vervangende nest- of broedkasten

By | informatie

In de Staatsliedenbuurt leven verschillende soorten dwergvleermuizen en vogels zoals de huismus en de gierzwaluw. Doordat de woningen in fase 1 plaats maken voor nieuwe woningen en appartementen en vanwege de aanwezigheid van deze diersoorten, hebben we te maken met de Flora en Faunawet. Het is belangrijk dat de dwergvleermuizen en vogels kunnen blijven voortbestaan in hun leefgebied. Daarom plaatsen we de komende weken voor de dwergvleermuizen en de vogels vervangende nest- en broedkasten. In een later stadium worden definitieve voorzieningen voor deze diersoorten in de wijk geplaatst.

De bewoners van de woningen waar een vervangende nest- of broedkast wordt geplaatst, zijn op de hoogte van de werkzaamheden die daarvoor worden uitgevoerd.

Uitnodiging: Het resultaat telt!

By | informatie

In 2015, tijdens het Ontwerpfestival en Buurt aan zet, zijn door veel bewoners waardevolle ideeën aangedragen ter verbetering van de Staatsliedenbuurt. Niet alleen voor de woningen maar onder andere ook voor parkeren en groen. Deze ideeën zijn verder uitgewerkt, waar nodig tegen elkaar afgewogen, en getoetst op haalbaarheid. En nu zijn we op het punt dat we u daarvan het resultaat kunnen laten zien!

U bent van harte uitgenodigd om dit resultaat te komen bekijken en uw mening erover te geven. Daarvoor bent u van harte welkom op zaterdag 15 oktober tussen 10.00 en 13.00 uur in het Griendencollege.

Wat kunt u op 15 oktober verwachten?
Om 10, 11 en 12 uur start er een presentatie met een korte toelichting op
– het programma
– het stedenbouwkundig plan en openbare ruimte
– nieuwbouw in fase 1
– planning en betrokkenheid

Aansluitend kunt u aan de hand van foto’s en tekeningen uw persoonlijke vragen en reacties delen met de ontwerpers. Uiteraard staat de koffie en thee met iets lekkers daarbij voor u klaar.

En wat gebeurt er daarna?
Als het nodig is, kan het plan op een enkel detail nog worden aangepast. Vervolgens nemen Tablis Wonen en de gemeenteraad van Sliedrecht eind van dit jaar een besluit over het gehele plan. Er wordt niet afgewacht. De individuele bezoeken aan huis voor fase 2 gaan van start. De 50 beneden-bovenwoningen aan de Dr. Schaepmanstraat 21 tot en met 99 en Thorbeckelaan 78 tot en met 96 worden opgeknapt. En er worden binnenkort voorzieningen getroffen voor het behoud van verschillende soorten dwergvleermuizen en vogels.

Het resultaat mag er zijn! U komt toch zeker ook kijken op 15 oktober? We kijken met veel belangstelling uit naar uw komst!