Staatsliedenbuurt Sliedrecht

De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht werd in de jaren ’50 gebouwd, vlak na de oorlog toen er grote tekorten waren aan betaalbare woningen. De wijk ligt centraal tussen het centrum van het dorp en de A15 en op loopafstand van vele voorzieningen. De nieuwbouw en de renovatie van de huurwoningen zijn inmiddels in zijn geheel afgerond. In fase 2 van de Staatsliedenbuurt worden nog 42 koopwoningen gerealiseerd. Totaal zijn er na oplevering van de laatste woningen 77 appartementen (huur), 27 beneden-bovenwoningen (huur), 50 eengezinswoningen (huur) en 80 eengezinswoningen (koop) gerealiseerd. Naast nieuwbouw zijn in de wijk 78 woningen gerenoveerd en is bij 50 woningen groot onderhoud uitgevoerd. 

 

De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht werd in de jaren ’50 gebouwd, vlak na de oorlog toen er grote tekorten waren aan betaalbare woningen. De wijk ligt centraal tussen het centrum van het dorp en de A15 en op loopafstand van vele voorzieningen. De nieuwbouw en de renovatie van de huurwoningen zijn inmiddels in zijn geheel afgerond. In fase 2 van de Staatsliedenbuurt worden nog 42 koopwoningen gerealiseerd. Totaal zijn er na oplevering van de laatste woningen 77 appartementen (huur), 27 beneden-bovenwoningen (huur), 50 eengezinswoningen (huur) en 80 eengezinswoningen (koop) gerealiseerd. Naast nieuwbouw zijn in de wijk 78 woningen gerenoveerd en is bij 50 woningen groot onderhoud uitgevoerd. 

 

De indeling van de wijk en de woningen in de Staatsliedenbuurt zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteit die van een woonwijk gevraagd wordt. De staat van veel woningen is niet goed en de openbare ruimte kent diverse knelpunten. Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht vinden het belangrijk om de wijk een toekomst te geven en hebben draagvlak in de wijk gezocht voor de ontwikkeling van een gezamenlijke visie. Dit heeft geresulteerd in de Wijkvisie (2013). In deze visie is een richting gegeven aan het verbeterproces op de korte en langere termijn. Tablis Wonen startte in 2016 met de concrete uitvoering van het onderhoud aan 50 woningen aan de Thorbeckelaan en Dr. Schaepmanstraat.

De indeling van de wijk en de woningen in de Staatsliedenbuurt zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteit die van een woonwijk gevraagd wordt. De staat van veel woningen is niet goed en de openbare ruimte kent diverse knelpunten. Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht vinden het belangrijk om de wijk een toekomst te geven en hebben draagvlak in de wijk gezocht voor de ontwikkeling van een gezamenlijke visie. Dit heeft geresulteerd in de Wijkvisie (2013). In deze visie is een richting gegeven aan het verbeterproces op de korte en langere termijn. Tablis Wonen startte in 2016 met de concrete uitvoering van het onderhoud aan 50 woningen aan de Thorbeckelaan en Dr. Schaepmanstraat.

Tablis Wonen wil samen met bewoners en gemeente komen tot een mooie woonwijk waar het voor jong en oud prettig en betaalbaar wonen is: Staatsliedenbuurt, een welkom thuis voor jong en oud.

Tablis Wonen wil samen met bewoners en gemeente komen tot een mooie woonwijk waar het voor jong en oud prettig en betaalbaar wonen is: Staatsliedenbuurt, een welkom thuis voor jong en oud.

Toekomstige situatie

Toekomstige situatie

Planvorming / voortgang / proces


Wijkvisie
In 2013 is door de klankbordgroep, bewoners uit de wijk, in samenwerking met Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht een Wijkvisie opgesteld. Met deze Wijkvisie is een richting gegeven aan het verbeterproces van de wijk. De wijkvisie is een belangrijke piketpaal in het proces omdat daarin is opgenomen wat de meest direct belanghebbenden willen en wensen. Klik hier om de wijkvisie te downloaden.


Startnotitie
Op 9 december 2014 heeft de gemeenteraad de startnotitie Staatsliedenbuurt vastgesteld. In deze startnotitie liggen de kaders vast die van belang zijn voor de aanpak van de staatsliedenbuurt


Ontwerpfestival
In maart 2015 werd een ontwerpfestival georganiseerd voor de bewoners uit de wijk. Zij gaven hun voorkeuren aan voor de inrichting van de vernieuwde Staatsliedenbuurt. Deze voorkeuren betroffen zeven verschillende thema’s: woonvorm, straat, parkeren. Spelen, groen, architectuur en soort woningen. Klik hier om om het verslag van het ontwerpfestival te downloaden.


Wijkontwerp
De inbreng van de bewoners is verwerkt in een wijkontwerp. Aan dit wijkontwerp is gewerkt door een projectgroep van Tablis Wonen, gemeente Sliedrecht, ontwikkelpartners en enkele bewoners, begeleid en ondersteund door Wissing ruimtelijke denkers. De klankbordgroep van bewoners en omwonenden dacht ook mee. Op 25 april 2015 werd het ontwerp gepresenteerd aan bewoners en omwonenden van de Staatsliedenbuurt.


Stedenbouwkundig plan
Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen enzovoorts zijn weergegeven. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de omgeving, zoals geluidsoverlast van omliggende wegen, hoogspanningsleidingen, buisleidingen, voldoende waterberging en parkeren. Hier ligt de uitdaging voor de stedenbouwkundige. Rekeninghoudend met deze omgevingsaspecten, moet hij zorgen voor een ontwerp waar mensen veilig en plezierig kunnen wonen, werken en spelen. Die wensen waren geinventariseerd tijdens het ontwerpfestival. Het stedenbouwkundig plan is begin 2016 vastgesteld tijdens een Raadsvergadering.


Voorontwerpbestemmingsplan – gemeente Sliedrecht
In april was er een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan Staatsliedenbuurt. Reden hiervoor is dat de voorziene nieuwbouw in het westelijke deel van de Staatsliedenbuurt niet past binnen het vigerende bestemmingsplan Woongebied. Met een nieuw ‘Bestemmingsplan Staatsliedenbuurt’ worden de – nieuw te realiseren – onderdelen van de Staatsliedenbuurt stedenbouwkundig mogelijk gemaakt. Inmiddels is het voorontwerpbestemmingsplan goedgekeurd.


Vervolg
Nu het stedenbouwkundig plan is vastgesteld, wordt de komende maanden gewerkt aan het definitieve ontwerp van de Staatsliedenbuurt. Dit betreft ook de ontwerpfase van de woningen en appartementen. We verwachten dat dit loopt tot en met het 4e kwartaal van 2016.


Start onderhoud woningen Thorbeckelaan en Dr. Schaepmanstraat
Op advies van het Bewoners Comité Staatsliedenbuurt en de klankbordgroep wordt aan de woningen aan de Thorbeckelaan 78 t/m 96 (even nummers) en Dr. Schaepmanstraat 21 t/m 99 (even en oneven-nummers) onderhoud uitgevoerd, zodat deze woningen nog minimaal 15 jaar kunnen blijven staan. Het betreft alleen de hoognodige onderhoudswerkzaamheden waardoor er geen huurverhoging wordt berekend. De werkzaamheden hiervoor zijn in volle gang. De planning is dat de werkzaamheden aan de 50 woningen in het eerste kwartaal van 2017 zijn afgerond.

Planvorming / voortgang / proces


Wijkvisie
In 2013 is door de klankbordgroep, bewoners uit de wijk, in samenwerking met Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht een Wijkvisie opgesteld. Met deze Wijkvisie is een richting gegeven aan het verbeterproces van de wijk. De wijkvisie is een belangrijke piketpaal in het proces omdat daarin is opgenomen wat de meest direct belanghebbenden willen en wensen. Klik hier om de wijkvisie te downloaden.


Startnotitie
Op 9 december 2014 heeft de gemeenteraad de startnotitie Staatsliedenbuurt vastgesteld. In deze startnotitie liggen de kaders vast die van belang zijn voor de aanpak van de staatsliedenbuurt


Ontwerpfestival
In maart 2015 werd een ontwerpfestival georganiseerd voor de bewoners uit de wijk. Zij gaven hun voorkeuren aan voor de inrichting van de vernieuwde Staatsliedenbuurt. Deze voorkeuren betroffen zeven verschillende thema’s: woonvorm, straat, parkeren. Spelen, groen, architectuur en soort woningen. Klik hier om om het verslag van het ontwerpfestival te downloaden.


Wijkontwerp
De inbreng van de bewoners is verwerkt in een wijkontwerp. Aan dit wijkontwerp is gewerkt door een projectgroep van Tablis Wonen, gemeente Sliedrecht, ontwikkelpartners en enkele bewoners, begeleid en ondersteund door Wissing ruimtelijke denkers. De klankbordgroep van bewoners en omwonenden dacht ook mee. Op 25 april 2015 werd het ontwerp gepresenteerd aan bewoners en omwonenden van de Staatsliedenbuurt.


Stedenbouwkundig plan
Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen enzovoorts zijn weergegeven. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de omgeving, zoals geluidsoverlast van omliggende wegen, hoogspanningsleidingen, buisleidingen, voldoende waterberging en parkeren. Hier ligt de uitdaging voor de stedenbouwkundige. Rekeninghoudend met deze omgevingsaspecten, moet hij zorgen voor een ontwerp waar mensen veilig en plezierig kunnen wonen, werken en spelen. Die wensen waren geinventariseerd tijdens het ontwerpfestival. Het stedenbouwkundig plan is begin 2016 vastgesteld tijdens een Raadsvergadering.


Voorontwerpbestemmingsplan – gemeente Sliedrecht
In april was er een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan Staatsliedenbuurt. Reden hiervoor is dat de voorziene nieuwbouw in het westelijke deel van de Staatsliedenbuurt niet past binnen het vigerende bestemmingsplan Woongebied. Met een nieuw ‘Bestemmingsplan Staatsliedenbuurt’ worden de – nieuw te realiseren – onderdelen van de Staatsliedenbuurt stedenbouwkundig mogelijk gemaakt. Inmiddels is het voorontwerpbestemmingsplan goedgekeurd.


Vervolg
Nu het stedenbouwkundig plan is vastgesteld, wordt de komende maanden gewerkt aan het definitieve ontwerp van de Staatsliedenbuurt. Dit betreft ook de ontwerpfase van de woningen en appartementen. We verwachten dat dit loopt tot en met het 4e kwartaal van 2016.


Start onderhoud woningen Thorbeckelaan en Dr. Schaepmanstraat
Op advies van het Bewoners Comité Staatsliedenbuurt en de klankbordgroep wordt aan de woningen aan de Thorbeckelaan 78 t/m 96 (even nummers) en Dr. Schaepmanstraat 21 t/m 99 (even en oneven-nummers) onderhoud uitgevoerd, zodat deze woningen nog minimaal 15 jaar kunnen blijven staan. Het betreft alleen de hoognodige onderhoudswerkzaamheden waardoor er geen huurverhoging wordt berekend. De werkzaamheden hiervoor zijn in volle gang. De planning is dat de werkzaamheden aan de 50 woningen in het eerste kwartaal van 2017 zijn afgerond.

Realisatie website: Nuvastgoed