Staatsliedenbuurt Sliedrecht

Onder het kopje downloads vindt u alle bewonersberichten en openbare stukken van het project. Heeft u een vraag? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen of wilt u meer informatie over het antwoord, vul dan het formulier onderaan de pagina in.

Onder het kopje downloads vindt u alle bewonersberichten en openbare stukken van het project. Heeft u een vraag? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen of wilt u meer informatie over het antwoord, vul dan het formulier onderaan de pagina in.

Veelgestelde vragen

 

1. Krijg ik een vergoeding als mijn woning wordt gerenoveerd?

Als u tijdens de renovatie van uw woning kiest om gebruik te maken van een wisselwoning, komt u in aanmerking voor een vergoeding. En ook op het moment dat u terug verhuist, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in uw verhuis-­ en (her)inrichtingskosten. De hoogte van deze bedragen staan vermeld in de brief van Tablis Wonen d.d. 4 mei 2016.

2. Wat gebeurt er als ik een woning ga kopen?

Ook als u een woning koopt, is het Sociaal Plan van toepassing en komt u in aanmerking voor de verhuis-­ en (her)inrichtingskosten. De betaling van de vergoeding vindt plaats in twee gedeelten: bij de opzegging van de huidige woning en bij de inlevering van de sleutels.

3. Wat gebeurt er als ik ergens anders een woning ga huren?

Ook als u een woning bij een andere verhuurder gaat huren, komt u in aanmerking voor de verhuis-­ en (her)inrichtingskosten. De betaling van de vergoeding vindt plaats in twee gedeelten t.w. bij opzegging van de huidige woning en bij de inlevering van de sleutels.

4. Hoe vindt de toewijzing van de nieuwbouwwoningen in de Staatliedenbuurt plaats?

Voor de toewijzing van de nieuwbouwwoningen heeft Tablis Wonen afspraken gemaakt met het Bewoners Comité Staatsliedenbuurt (BCS), zodat de toewijzing eerlijk verloopt

1. Terugkeerders sloop fase 1 (vanuit de wisselwoning)
2. Terugkeerders sloop fase 2
3. Terugkeerders renovatie fase 2
4. Terugkeerders renovatie fase 3

De rangorde binnen de genoemde categorieën wordt bepaald door de woonduur. Bewoners met een lange woonduur in de Staatsliedenbuurt gaan daardoor voor op bewoners die later in de Staatsliedenbuurt zijn komen wonen.

Let op: vanwege nieuwe wet-­ en regelgeving heeft u met een verzamelinkomen (het totale inkomen van alle in de woning woonachtige personen) boven € 35.739 (prijspeil 2016) geen recht meer op een sociale huurwoning. Tablis Wonen heeft wel een inspanningsverplichting zoals in het Sociaal Plan bij paragraaf 8 wordt vermeld. Link naar sociaal plan op www.tabliswonen.nl


5. Waar kan ik het sociaal plan vinden?

Het sociaal plan is hier te downloaden. 

6. Onze woning wordt gerenoveerd. Moeten we tijdens de renovatie ons huis uit?

Het hangt ervan af hoe ingrijpend de renovatie in uw geval is. Het kan zijn dat er wisselwoningen ingezet worden en dan kunnen de bewoners tijdens de renovatie tijdelijk in een wisselwoning verblijven.

7. Kun je na de renovatie weer terugkeren naar de woning?

Ja, na uitvoering van de werkzaamheden kunt u weer terug naar uw woning.

8. Ontvangen de bewoners een vergoeding?

De bewoners ontvangen een vergoeding volgens het Sociaal Plan. De bewoners hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen.

9. Bij ons zijn kort geleden al ruimtes gerenoveerd, zoals de keuken. Komen jullie nu weer?

Afhankelijk van de werkzaamheden die plaats gaan vinden, wordt er bekeken wat er uitgevoerd moet worden. Is uw keuken al gerenoveerd dan wordt dat niet nog een keer gedaan.


11. Komen er voor de bewoners wisselwoningen in de wijk zelf?

Dit wordt zoveel mogelijk geprobeerd, maar Tablis Wonen is afhankelijk van de woningen die in het gebied vrij komen.

12. Moeten de woningen na isolatie aan een bepaalde energieprestatie voldoen?

Ja. Tablis Wonen brengt tracht de isolatie op een zo’n hoog mogelijk niveau.

13.Kan alles wat Tablis Wonen heeft verteld in de bijeenkomsten nog veranderen in de loop van de tijd?

Dat kan. Als bijvoorbeeld de regelgeving verandert dan zal Tablis Wonen zich aan de nieuwe regelgeving moeten houden.

14. Als er een technisch probleem is in mijn woning, wordt daar dan nog iets aan gedaan?

U kunt altijd een reparatieverzoek bij Tablis Wonen indienen. Tablis Wonen kijkt dan welke oplossing nog mogelijk is.

15. Wanneer wordt het eerste deel van de verhuiskosten uitbetaald?

Als de huuropzegging door Tablis Wonen is ontvangen, ontvangt u een verhuiscontract. Deze moet(en) de bewoner(s) ondertekend terug sturen. Na ontvangst van het verhuiscontract volgt de betaling van het eerste gedeelte van de vergoeding. Betalingen vinden één keer per week op vrijdag plaats.

16. Wanneer wordt het tweede deel van de verhuiskosten uitbetaald?

Na inlevering van de sleutels vindt uitbetaling van het tweede deel plaats. Betalingen vinden één keer per week op vrijdag plaats.

17. Moet ik ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonkeus?

Ja. Als u naar een andere woning wilt verhuizen, moet u ingeschreven staan als woningzoekende.

18. Krijg ik de inschrijfkosten van Woonkeus Drechtsteden terug?

Ja, De kosten voor inschrijving en verlenging als woningzoekende via Woonkeus Drechtsteden zijn voor rekening van Tablis Wonen. U kunt een kopie van het betaalbewijs en inschrijfnummer bij ons inleveren, dan krijgt u de kosten van ons terug. Als u definitief verhuist naar een andere woning, zijn de inschrijfkosten voor uw eigen rekening.

19. Ik huur nu een woning van Tablis Wonen in de Staatsliedenbuurt? Ik heb interesse in de koopwoningen die gebouwd gaan worden in de Staatsliedenbuurt. Heb ik dan voorrang op de koopwoningen?

Ja, de huurders die via Tablis Wonen een woning huren in de Staatsliedenbuurt hebben voorrang op de koopwoningen. Er zijn wel regels hiervoor. Laat u hierover informeren door een van onze collega’s via het contactformulier op de Contactpagina. Op de hoogte gehouden worden over de koopwoningen? Laat dan uw gegevens achter in het interesseformulier op de homepage. 

 

 

Veelgestelde vragen

 

1. Krijg ik een vergoeding als mijn woning wordt gerenoveerd?

Als u tijdens de renovatie van uw woning kiest om gebruik te maken van een wisselwoning, komt u in aanmerking voor een vergoeding. En ook op het moment dat u terug verhuist, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in uw verhuis-­ en (her)inrichtingskosten. De hoogte van deze bedragen staan vermeld in de brief van Tablis Wonen d.d. 4 mei 2016.

2. Wat gebeurt er als ik een woning ga kopen?

Ook als u een woning koopt, is het Sociaal Plan van toepassing en komt u in aanmerking voor de verhuis-­ en (her)inrichtingskosten. De betaling van de vergoeding vindt plaats in twee gedeelten: bij de opzegging van de huidige woning en bij de inlevering van de sleutels.

3. Wat gebeurt er als ik ergens anders een woning ga huren?

Ook als u een woning bij een andere verhuurder gaat huren, komt u in aanmerking voor de verhuis-­ en (her)inrichtingskosten. De betaling van de vergoeding vindt plaats in twee gedeelten t.w. bij opzegging van de huidige woning en bij de inlevering van de sleutels.

4. Hoe vindt de toewijzing van de nieuwbouwwoningen in de Staatliedenbuurt plaats?

Voor de toewijzing van de nieuwbouwwoningen heeft Tablis Wonen afspraken gemaakt met het Bewoners Comité Staatsliedenbuurt (BCS), zodat de toewijzing eerlijk verloopt

1. Terugkeerders sloop fase 1 (vanuit de wisselwoning)
2. Terugkeerders sloop fase 2
3. Terugkeerders renovatie fase 2
4. Terugkeerders renovatie fase 3

De rangorde binnen de genoemde categorieën wordt bepaald door de woonduur. Bewoners met een lange woonduur in de Staatsliedenbuurt gaan daardoor voor op bewoners die later in de Staatsliedenbuurt zijn komen wonen.

Let op: vanwege nieuwe wet-­ en regelgeving heeft u met een verzamelinkomen (het totale inkomen van alle in de woning woonachtige personen) boven € 35.739 (prijspeil 2016) geen recht meer op een sociale huurwoning. Tablis Wonen heeft wel een inspanningsverplichting zoals in het Sociaal Plan bij paragraaf 8 wordt vermeld. Link naar sociaal plan op www.tabliswonen.nl


5. Waar kan ik het sociaal plan vinden?

Het sociaal plan is hier te downloaden. 

6. Onze woning wordt gerenoveerd. Moeten we tijdens de renovatie ons huis uit?

Het hangt ervan af hoe ingrijpend de renovatie in uw geval is. Het kan zijn dat er wisselwoningen ingezet worden en dan kunnen de bewoners tijdens de renovatie tijdelijk in een wisselwoning verblijven.

7. Kun je na de renovatie weer terugkeren naar de woning?

Ja, na uitvoering van de werkzaamheden kunt u weer terug naar uw woning.

8. Ontvangen de bewoners een vergoeding?

De bewoners ontvangen een vergoeding volgens het Sociaal Plan. De bewoners hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen.

9. Bij ons zijn kort geleden al ruimtes gerenoveerd, zoals de keuken. Komen jullie nu weer?

Afhankelijk van de werkzaamheden die plaats gaan vinden, wordt er bekeken wat er uitgevoerd moet worden. Is uw keuken al gerenoveerd dan wordt dat niet nog een keer gedaan.


11. Komen er voor de bewoners wisselwoningen in de wijk zelf?

Dit wordt zoveel mogelijk geprobeerd, maar Tablis Wonen is afhankelijk van de woningen die in het gebied vrij komen.

12. Moeten de woningen na isolatie aan een bepaalde energieprestatie voldoen?

Ja. Tablis Wonen brengt tracht de isolatie op een zo’n hoog mogelijk niveau.

13.Kan alles wat Tablis Wonen heeft verteld in de bijeenkomsten nog veranderen in de loop van de tijd?

Dat kan. Als bijvoorbeeld de regelgeving verandert dan zal Tablis Wonen zich aan de nieuwe regelgeving moeten houden.

14. Als er een technisch probleem is in mijn woning, wordt daar dan nog iets aan gedaan?

U kunt altijd een reparatieverzoek bij Tablis Wonen indienen. Tablis Wonen kijkt dan welke oplossing nog mogelijk is.

15. Wanneer wordt het eerste deel van de verhuiskosten uitbetaald?

Als de huuropzegging door Tablis Wonen is ontvangen, ontvangt u een verhuiscontract. Deze moet(en) de bewoner(s) ondertekend terug sturen. Na ontvangst van het verhuiscontract volgt de betaling van het eerste gedeelte van de vergoeding. Betalingen vinden één keer per week op vrijdag plaats.

16. Wanneer wordt het tweede deel van de verhuiskosten uitbetaald?

Na inlevering van de sleutels vindt uitbetaling van het tweede deel plaats. Betalingen vinden één keer per week op vrijdag plaats.

17. Moet ik ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonkeus?

Ja. Als u naar een andere woning wilt verhuizen, moet u ingeschreven staan als woningzoekende.

18. Krijg ik de inschrijfkosten van Woonkeus Drechtsteden terug?

Ja, De kosten voor inschrijving en verlenging als woningzoekende via Woonkeus Drechtsteden zijn voor rekening van Tablis Wonen. U kunt een kopie van het betaalbewijs en inschrijfnummer bij ons inleveren, dan krijgt u de kosten van ons terug. Als u definitief verhuist naar een andere woning, zijn de inschrijfkosten voor uw eigen rekening.

19. Ik huur nu een woning van Tablis Wonen in de Staatsliedenbuurt? Ik heb interesse in de koopwoningen die gebouwd gaan worden in de Staatsliedenbuurt. Heb ik dan voorrang op de koopwoningen?

Ja, de huurders die via Tablis Wonen een woning huren in de Staatsliedenbuurt hebben voorrang op de koopwoningen. Er zijn wel regels hiervoor. Laat u hierover informeren door een van onze collega’s via het contactformulier op de Contactpagina. Op de hoogte gehouden worden over de koopwoningen? Laat dan uw gegevens achter in het interesseformulier op de homepage. 

 

 

Heeft u een andere/aanvullende vraag?

Vul dan het contactformulier op de contactpagina in.

Heeft u een andere/aanvullende vraag?

Vul dan het contactformulier op de contactpagina in.

Realisatie website: Nuvastgoed