Staatsliedenbuurt Sliedrecht

Planning werkzaamheden openbaar gebied

By | informatie

Nu de nieuwbouwwoningen en de renovatie van de woningen in de Staatsliedenbuurt bijna klaar zijn, wordt er gewerkt aan de straten en het groen in de wijk. We noemen dat het openbaar gebied. Als deze werkzaamheden klaar zijn, staat er een prachtige wijk waarin iedereen met plezier woont, leeft en speelt. Een wijk om trots op te zijn!

Op deze afbeelding ziet u in welke week er waar wordt gewerkt. We zijn hierin wel afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden. Ook zijn we voor een aantal werkzaamheden afhankelijk van anderen die in het gebied aan het werk zijn. We proberen met deze partijen afspraken te maken en de projectplanning hierop af te stemmen. Het niet nakomen van de gemaakte afspraken door deze partijen kan ervoor zorgen dat de werkzaamheden langer duren of dat een straat meerdere keren wordt open gegraven.

Natuurlijk kan het zijn dat de werkzaamheden voor enige ongemakken zorgen. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Als u er toch last van heeft, neem dan contact op met Tablis Wonen (info@tabliswonen.nl of 0184 44 48 44).

 

Aanbod via Woonkeus

By | informatie

De 50 nieuwbouw eengezinswoningen adverteren we in april op www.woonkeus.nl. De gerenoveerde woningen adverteren we op een later tijdstip. We hopen dat we deze woningen ook in juni kunnen adverteren, maar dat is nog niet zeker. Zodra we hier meer over weten, communiceren we dat op woonkeus.nl

Als u vragen heeft neem dan contact op met Tablis Wonen, telefoonnummer (0184) 44 48 44.

Start werkzaamheden Fase 2 van de Staatsliedenbuurt

By | informatie

De woningen in het gebied tussen de Dr. Kuyperstraat en de Talmastraat en tussen de Cort van der Lindenlaan en de Thorbeckelaan worden medio januari gesloopt. De voorbereidende werkzaamheden worden gestart en op 14 januari plaatsen we bouwhekken om Fase 2 van de Staatsliedenbuurt. Tegelijkertijd starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Dr. Kuyperstraat. De bewoners van de Staatsliedenbuurt ontvangen deze week een brief hierover. Interesse in de inhoud van de brief, download deze hier. Klik hier voor de bouwplaats tekening.

Tablis Wonen wijzigt plannen voor fase 2

By | Persbericht

Sliedrecht, 27 november 2018

Sliedrecht – Vrijdag 23 november 2018 informeerde Tablis Wonen de bewoners uit fase 2 van de Staatsliedenbuurt dat de woningen gesloopt worden. Eerder was het plan om deze woningen grondig te renoveren. Dat daar verandering in is gekomen, heeft te maken met een veel slechtere kwaliteit van de woningen dan eerder was ingeschat. Tablis Wonen heeft de plannen opnieuw tegen het licht gehouden en de plannen gewijzigd.  

 Reden
“De kwaliteit van de woningen in fase 2 van de Staatsliedenbuurt is helaas zo veel slechter dan eerder was aangenomen. We hebben er geen vertrouwen in dat de woningen door renovatie goede en duurzame woningen worden. Daarom is besloten de woningen te slopen en nieuwbouwwoningen te realiseren. We willen onze huurders goede woningen bieden waar zij veel woonplezier kunnen ervaren. Nieuwbouw maakt dat zeker wel mogelijk”, aldus Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis Wonen.

Nieuwbouw
De bewoners worden door Tablis Wonen op de hoogte gehouden over de voortgang. Samen met hen,  de klankbordgroep, BCS en gemeente Sliedrecht gaat Tablis Wonen in de komende periode de nieuwbouwplannen vorm geven.

Oplevering woningen Staatsliedenbuurt vertraagd

By | Persbericht

Sliedrecht, 20 april 2018 – De nieuwe huur- en koopwoningen in fase 1 van de Staatsliedenbuurt worden later opgeleverd dan gepland, meldden Tablis Wonen en BM Van Houwelingen vandaag aan de huurders en kopers van de woningen. De reden daarvoor is dat de nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water, verwarming en het openbaar gebied zoals parkeerplaatsen, bestrating en trottoirs niet op tijd klaar zijn voor de oplevering van de woningen zoals die gepland stond. De aannemer ligt wel op schema met de bouw van de woningen.

Gevolgen
Het niet op tijd klaar zijn van de nutsvoorzieningen betekent voor de nieuwe huurders dat zij de sleutels van hun nieuwe woning vanaf november ontvangen.

Contact
Tablis Wonen en BM Bouw betreuren de gang van zaken en beseffen dat dit gevolgen heeft voor de nieuwe bewoners. Tablis Wonen houdt op maandagochtend een spreekuur voor huurders met vragen.

Eerste steen appartementencomplex door wethouder en bewonerscomité

By | Persbericht

Dinsdag 10 oktober –  In het bijzijn van een groot aantal belangstellenden legden wethouder Dijkstra en de leden van bewonerscomité Staatsliedenbuurt (BCS) de eerste stenen van het appartementencomplex in de Staatsliedenbuurt. Liesbeth Marchesini roemde in haar toespraak de samenwerking tussen alle partijen waardoor een mooi plan is ontstaan voor de Staatsliedenbuurt.

Duurzaam wonen
De wethouder blikte in zijn toespraak terug op de sloophandeling, ruim een half jaar geleden. “De sloop van de woningen was een pijnlijk moment en tegelijkertijd ook de start van iets moois, iets duurzaams. Vandaag, 10 oktober, is het de dag van de duurzaamheid en in Sliedrecht is het zelfs de week van de duurzaamheid. Sliedrecht heeft een woningbouwopgave maar ook een duurzaamheids- en energieopgave. Woningen zonder aardgas, dat is de toekomst. In  de Staatsliedenbuurt gaan we dat al realiseren, want alle huurwoningen in de Staatsliedenbuurt worden aangesloten op het Warmtenet Drechtsteden. Eerst nog op een tijdelijke warmtebron en daarna op de afvalcentrale van HVC, waar we de restwarmte van gaan benutten. Door de goede samenwerking tussen gemeente en Tablis Wonen verrijst hier een mooie duurzame wijk”.

Ook Liesbeth Marchesini is vol lof over de samenwerking met diverse partijen die uiteindelijk heeft geleid tot een plan voor de Staatsliedenbuurt.  “Er zijn stevige discussies gevoerd met bewoners. De bewoners zijn in gesprek gegaan met Tablis Wonen en hebben zich enorm ingezet en mede daardoor ligt dit mooie plan er.  En vandaag wordt de realisatie van dit plan officieel gevierd door het leggen van de eerste steen door de wethouder en de leden van het Bewonerscomité Staatsliedenbuurt, de vertegenwoordigers van de bewoners uit de wijk. Daar ben ik, als directeur-bestuurder van Tablis Wonen, echt trots op”.

De toekomst
De Staatsliedenbuurt is opgedeeld in drie fasen. Het leggen van de eerste steen markeert de start van de opbouw van de eerste fase van de Staatsliedenbuurt. Een deel van de wijk waar medio 2018 een fraai appartementencomplex met 77 woningen en 18 beneden/boven-woningen staan. Goede en betaalbare huurwoningen. Ook worden er 15 koopwoningen gebouwd en verkocht.

 

Status bouw appartementencomplex

By | update

De bouw van het appartementencomplex in de Staatsliedenbuurt loopt volgens plan.

Deze luchtfoto’s geven dat schitterend weer. Binnenkort wordt ook gestart met de bouw van de beneden-bovenwoningen en de koopwoningen.

Start bouw appartementen aan de Thorbeckelaan

By | informatie

In de week van 10 juli start BM van Houwelingen met de realisatie van de appartementen aan de Thorbeckelaan, dr. Kuyperstraat en S. Lohmanlaan. Dat betekent dat de heiwerkzaamheden starten. Er wordt gestart op de hoek van de Thorbeckelaan en dr. Kuyperstraat. De planning is dat de heiwerkzaamheden voor de bouwvakantie worden afgerond.

Overlast
Het heien van de palen en de rijbewegingen veroorzaakt geluidsoverlast. Dat is vervelend en we vragen uw begrip daarvoor.

Vragen
Zijn er vragen over de heiwerkzaamheden, dan kunt u een mail sturen naar info@tabliswonen.nl.

Fase 1 – laatste woning gesloopt

By | Persbericht

Op vrijdag 2 juni 2017 werd de laatste woning van fase I van de Staatsliedenbuurt gesloopt door Kuipers Infra. De woningen zijn op vakkundige wijze gesloopt en de materialen zijn op een deskundige manier meteen gescheiden. Er rest nu een groot terrein dat bouwrijp gemaakt wordt om in juli 2017 te starten met de nieuwbouw van huurwoningen (appartementen en beneden/bovenwoningen) en eengezinswoningen in de koop.

Bekijk de fotoserie hieronder.

Start verkoop 15 nieuwbouw eengezinswoningen

By | Uitnodiging

Misschien heeft u zich al aangemeld als geïnteresseerde voor een koopwoning of wilt u dat nog doen?

Op woensdag 31 mei 2017 start de verkoop van de 15 nieuwbouw eengezinswoningen in de Staatsliedenbuurt.
U bent van harte welkom tijdens de informatiebijeenkomst op woensdag 31 mei 2017 vanaf 19.00 uur bij Alblasserwaard Makelaars, Thorbeckelaan 1 in Sliedrecht. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de woningen, de verkoopprijzen en de verkoopprocedure.

Huurders van Tablis Wonen die in de Staatsliedenbuurt een sociale huurwoning (niet inwonend) leeg achterlaten of hebben achter gelaten,
hebben voorrang bij de koop van een woning in Fase 1 van de Staatsliedenbuurt. 

De woningen worden gebouwd door BM van Houwelingen en verkocht via Alblasserwaard Makelaars.
Voor specifieke vragen over de verkoop van de woningen, kunt u contact opnemen met Alblasserwaard Makelaars.
T. 0184 670733.

Heeft u interesse en wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, schrijf u daarvoor in via www.staatsliedenbuurtsliedrecht.nl

 

Download hier de flyer

Samenwerking opgestart voor duurzaam Sliedrecht

By | Persbericht

PERSBERICHT

Partijen bekrachtigen samenwerking voor regionaal warmtenet

Samenwerking opgestart voor duurzaam Sliedrecht 

SLIEDRECHT, 2 mei 2017  In Sliedrecht tekenden de gemeente Sliedrecht, de Drechtsteden, provincie Zuid-Holland, woningcorporatie Tablis Wonen en HVC vandaag een samenwerkingsovereenkomst om de regionale mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen. Met deze samenwerking wordt de doelstelling van de Drechtsteden, waaronder Sliedrecht, om in 2050 energieneutraal te zijn tastbaar. Read More

Sloop eerste woningen fase 1 gestart

By | Persbericht

Op maandag 27 februari om 9.30 uur start de sloop van de woningen in fase I van de Staatsliedenbuurt.  De sloop van deze woningen markeert de start van de vernieuwing van de wijk en dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan.

Mevrouw Liesbeth Marchesini en wethouder Aldrik Dijkstra verrichten de officiële sloophandeling. U bent van harte welkom bij dit memorabele moment. Uiteraard is er koffie of thee met iets lekkers.

Locatie officiële handeling
U bent van harte welkom vanaf 9.15 uur in de partytent bij de Savornin Lohmanlaan nr. 1

Download hier de uitnodiging

Op maandag 27 februari om 9.30 uur is gestart met de sloop van de woningen in fase I van de Staatsliedenbuurt.  De sloop van deze woningen markeert de start van de vernieuwing van de wijk en dit memorabele moment is dan ook gevierd.

Mevrouw Liesbeth Marchesini en wethouder Aldrik Dijkstra hebben de officiële sloophandeling verricht.
Bekijk de fotoserie hieronder. Read More

Uitnodiging: voor deelname Planteam renovatie

By | informatie

Het plan voor de nieuwe Staatsliedenbuurt, zoals aan u in oktober 2016 is gepresenteerd, is door alle partijen goedgekeurd. Dat betekent dat er gestart wordt met de uitvoering van het plan. Met als eerste stap in het eerste kwartaal van 2017 de sloop van fase 1.

Renovatie
Het plan voor de renovatie van de woningen in fase 2 en 3 moet nog worden opgesteld. Tablis Wonen heeft aangegeven dat het dak, de buitengevels en de vloeren worden aangepakt waar mogelijk gecombineerd met energiebesparende maatregelen. Maar dat is natuurlijk niet alles, er moeten nog veel keuzes worden gemaakt. We hebben uw stem daarbij hard nodig.

Betreffende woningen
Dr. Kuyperstraat 1-21, 41-55, Troelstralaan 2-22, 42-56, Talmastraat 1-15, Dr. De Visserstraat 2-12, 14-20, 22-28, Schaperstraat 1-7, 9-27, 2-20, 22-28, C. vd Lindenlaan 77-87, 89-103, Dr. Schaepmanstraat 2-8, 10-28

Doet u mee?
Het ontwerp moet passen bij de wensen, belangen en mogelijkheden van de bewoners. U als bewoner weet als geen ander op welke punten de woningen verbeterd kunnen worden. Daarom nodigen wij u uit zich aan te melden voor het Planteam renovatie.

Wat houdt de deelname in?
We verwachten dat er drie bijeenkomsten worden georganiseerd om met elkaar tot een plan te komen. Een plan met verbeterpunten dat we aan alle bewoners kunnen presenteren. We hopen dat per blok renovatiewoningen minstens één bewoner zich aanmeldt voor het Planteam. De indeling van de blokken ziet u op het kaartje in de uitnodiging.  We hebben uw mening hard nodig! Grijp uw kans om te zeggen hoe u het graag wilt!

Vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van deze uitnodiging? Neem dan contact op met Farsha Binda. Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met het medewerkers van het klantserviceteam. Zij zijn telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. U kunt ook mailen naar info@tabliswonen.nl Hier gaat onze voorkeur naar uit

Aanmelden
Aanmelden voor het Planteam renovatie kan tot en met vrijdag 11 februari 2017 door een mail te sturen naar: staatsliedenbuurt@tabliswonen.nl Of de aanmeldstrook uit de uitnodiging door de brievenbus te stoppen bij de heer Bezemer, Troelstralaan 54 of mevrouw Broenink, Schaperstraat 22.

Klik hier om de uitnodiging te bekijken.

 

 

Voorbereidende werkzaamheden Staatsliedenbuurt fase1

By | Persbericht

Sliedrecht – De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht wordt geherstructureerd in verschillende fasen. In de eerste fase van de wijk is inmiddels goed zichtbaar dat er veel staat te gebeuren. De woningen zijn leeg en er zijn bouwhekken geplaatst. Er zijn mensen aan het werk om de sloop voor te bereiden. Niet alle woningen in de wijk worden gesloopt, een groot aantal woningen wordt gerenoveerd en ook daar zijn de activiteiten goed zichtbaar.

 Werkzaamheden fase 1

Er zijn medewerkers van Stedin aan het werk om het gas en elektriciteit af te sluiten en de aansluitingen voor gas, elektriciteit en water worden uit de woningen verwijderd. Daarnaast worden nog enkele woningen onderzocht op asbest. Kuipers Infra en BM Bouw plaatsten bouwhekken om de woningen van fase 1. De planning is dat in maart gestart wordt met de sloop van de woningen die plaats gaan maken voor de nieuwbouw van huur- en koopwoningen. Alle woningen in fase 1 worden gesloopt en hier komen beneden/bovenwoningen en appartementen in de huur en eengezinswoningen in de koop voor terug.

Fase Onderhoud 50 woningen

Aan vijftig woningen in de Thorbeckelaan en Dr. Schaepmanstraat wordt groot onderhoud verricht, zodat deze woningen nog minimaal 15 jaar kunnen blijven staan. Op dit moment zijn de werkzaamheden in de woningen vrijwel afgerond en is gestart met de verbeteringen aan de buitenzijde van de woningen. De planning is dat de werkzaamheden aan deze woningen in het tweede  kwartaal van 2017 worden afgerond, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Herstructurering Staatsliedenbuurt

De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht is een wijk gebouwd in de jaren ’50. De wijk bestaat uit 540 woningen, waarvan 428 sociale huurwoningen zijn die Tablis Wonen bezit en beheert. De overige woningen in de wijk zijn koopwoningen. De indeling van de wijk en de woningen in de Staatsliedenbuurt zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteit die van een woonwijk gevraagd wordt. De staat van veel woningen is niet goed en de openbare ruimte kent diverse knelpunten. Dat is de reden van de herstructurering van de wijk die in fasen wordt uitgevoerd. Met de herstructurering wordt een mooie woonwijk voor jong en oud gerealiseerd.

Start voorbereidingen voor sloop Fase 1

By | update

Maandag 23 januari starten we met de voorbereiding van de sloop van de woningen in fase 1 van de Staatsliedenbuurt. Voordat we kunnen slopen, moeten er nog wel wat werkzaamheden worden gedaan. Er loopt inmiddels een asbestonderzoek, het gas en de elektriciteit worden afgesloten, de wateraansluitingen worden verwijderd en er worden bouwhekken om fase 1 geplaatst. De omwonenden van fase 1 van de Staatsliedenbuurt ontvangen hierover een brief.

 

Tablis Wonen en BM verrassen bewoners

By | update

Deze week zijn de bewoners van de 50 woningen Dr. Schaepmanstraat 21 t/m 99 (oneven) en Thorbeckelaan 78 t/m 96 verrast met een kerstkrans.Tablis Wonen en BM hebben in de afgelopen periode onderhoud uitgevoerd, waarbij op verzoek de badkamer-, keuken- en toilet zijn aangepakt. Tablis Wonen en BM wilden met deze attentie de bewoners bedanken voor hun medewerking.

Fase 1: laatste bewoner verhuist naar wisselwoning

By | update

“De Staatsliedenbuurt is een fijne wijk, waar ik graag wil blijven wonen”. Dat zijn de woorden van de bewoner die als laatste huurder van Tablis Wonen zijn woning in Fase 1 verlaat. “Ik ga tijdelijk in een wisselwoning wonen”. Met Tablis Wonen ben ik in gesprek om te beslissen waar ik uiteindelijk ga wonen”, aldus de bewoner. Read More

PERSBERICHT: Tablis Wonen en gemeente ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Staatsliedenbuurt

By | update

Sliedrecht, 29 november 2016

Afgelopen maandag ondertekenden Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder Tablis Wonen, en wethouder Aldrik Dijkstra de samenwerkingsovereenkomst Staatsliedenbuurt. Dit gebeurde in het bijzijn van burgemeester Van Hemmen, Ming Fai Cheng (projectleider gemeente), Frank van Dun (manager Vastgoed van Tablis Wonen) en Gerald Kas (projectleider van Tablis Wonen).  In deze overeenkomst zijn alle gemaakte afspraken tussen Tablis Wonen en de gemeente met betrekking tot de herstructurering van de Staatsliedenbuurt vastgelegd.


In het kort komt het erop neer dat met de officiële ondertekening van de overeenkomst de gemeente haar medewerking geeft aan Tablis Wonen om de wijk te herontwikkelen. Beide partijen benoemden de prettige en efficiënte manier van samenwerken bij het tot stand komen van de overeenkomst. “Het is weer een belangrijke stap in het project Staatsliedenbuurt”, aldus Van Dun “Door deze officiële handeling kan Tablis Wonen voorbereidingen gaan treffen om in het eerste kwartaal van 2017 daadwerkelijk te gaan starten met de uitvoerende werkzaamheden van de eerste fase aan de Savornin Lohmanlaan”.
Ook wethouder Dijkstra is blij met deze nieuwe mijlpaal in het project Staatsliedenbuurt: “Er is samen met bewoners al een uitgebreid traject gelopen, maar met deze handtekeningen kunnen we de Staatsliedenbuurt en Sliedrecht écht een stukje mooier gaan maken.”

Staatsliedenbuurt: ‘geen wanklank meer’

By | informatie

Het Kompas: SLIEDRECHT Omdat Tablis Wonen de plannen voor de Staatsliedenbuurt, die de komende drie jaar op de schop gaat, iets heeft gewijzigd is er een nieuw bestemmingsplan waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Dinsdagavond bleek dat de vreugde overheerst. ,,Mij is geen wanklank meer ter ore gekomen.”

door Erik de Bruin
Aldus wethouder Aldrik Dijkstra, die naar voren bracht dat er veel werk is verzet. Ook op het communicatieve vlak. Vooral dat laatste was nodig. Tablis en een deel van de bewoners zaten aanvankelijk totaal niet op één lijn wat betreft de noodzaak van sloop en nieuwbouw naast renovatie. ,,Nu, een paar jaar later, is in gezamenlijkheid een fraai plan ontwikkeld. De communicatie blijkt goed te verlopen en dat verdient een compliment”, aldus Anton van Rees van de PvdA. Cees Paas (SGP-ChristenUnie) haalde deze verbetering ook aan. ,,Op 15 oktober heb ik een bijeenkomst bijgewoond. Alle daarbij aanwezige bewoners waren zeer tevreden.” Zo ook de gemeenteraad, al werden er wel zorgen geuit (door de PvdA) en kritische opmerkingen gemaakt (PRO Sliedrecht). Laatstgenoemde wil dat er bij Tablis op aangedrongen wordt scheefwoners eruit te zetten. Dankzij koopwoningen in het midden- en hogere segment is de sociale structuur volgens PRO niet meer in evenwicht. Dijkstra verzekerde de PvdA dat er niet zomaar bomen worden gekapt. ,,De plaatjes zijn helder. Daarop zie je ook het behoud van de huidige groenstructuur.” Verder antwoordde hij het CDA, dat een wijk wil waar iedereen van 18 tot 118 zelfstandig kan wonen, dat er levensloopbestendig wordt gebouwd. ,,Geldt dat voor alle nieuwe en te renoveren woningen?”, vroeg Vincent Prins. ,,In elk geval voor alle appartementen”, aldus de wethouder, die de christendemocraten, die zeer te spreken waren over over het centrale park, ook moest teleurstellen. Er is geen ruimte voor een wijkcentrum. Wel voor een rotonde; de VVD-fractie zei kritisch te blijven kijken naar de noodzaak.

Klik hier om naar het artikel op HetKompasSliedrecht.nl te gaan

Planpresentatie 15 oktober 2016

By | informatie

Op zaterdagmorgen 15 oktober 2016 hield woningcorporatie Tablis Wonen in het Griendencollege een bijeenkomst voor bewoners en omwonenden van de Staatsliedenbuurt. Zo’n 150 bewoners en omwonenden werden in de vorm van een presentatie geïnformeerd over de grootschalige nieuwbouw en renovatie van de wijk. Na afloop konden er vragen worden gesteld en was er voldoende ruimte om met de architect en stedenbouwkundige in gesprek te gaan over de plannen en ideeën.

Klik hier om de presentatie te bekijken.

Plaatsing vervangende nest- of broedkasten

By | informatie

In de Staatsliedenbuurt leven verschillende soorten dwergvleermuizen en vogels zoals de huismus en de gierzwaluw. Doordat de woningen in fase 1 plaats maken voor nieuwe woningen en appartementen en vanwege de aanwezigheid van deze diersoorten, hebben we te maken met de Flora en Faunawet. Het is belangrijk dat de dwergvleermuizen en vogels kunnen blijven voortbestaan in hun leefgebied. Daarom plaatsen we de komende weken voor de dwergvleermuizen en de vogels vervangende nest- en broedkasten. In een later stadium worden definitieve voorzieningen voor deze diersoorten in de wijk geplaatst.

De bewoners van de woningen waar een vervangende nest- of broedkast wordt geplaatst, zijn op de hoogte van de werkzaamheden die daarvoor worden uitgevoerd.

Uitnodiging: Het resultaat telt!

By | informatie

In 2015, tijdens het Ontwerpfestival en Buurt aan zet, zijn door veel bewoners waardevolle ideeën aangedragen ter verbetering van de Staatsliedenbuurt. Niet alleen voor de woningen maar onder andere ook voor parkeren en groen. Deze ideeën zijn verder uitgewerkt, waar nodig tegen elkaar afgewogen, en getoetst op haalbaarheid. En nu zijn we op het punt dat we u daarvan het resultaat kunnen laten zien!

U bent van harte uitgenodigd om dit resultaat te komen bekijken en uw mening erover te geven. Daarvoor bent u van harte welkom op zaterdag 15 oktober tussen 10.00 en 13.00 uur in het Griendencollege.

Wat kunt u op 15 oktober verwachten?
Om 10, 11 en 12 uur start er een presentatie met een korte toelichting op
– het programma
– het stedenbouwkundig plan en openbare ruimte
– nieuwbouw in fase 1
– planning en betrokkenheid

Aansluitend kunt u aan de hand van foto’s en tekeningen uw persoonlijke vragen en reacties delen met de ontwerpers. Uiteraard staat de koffie en thee met iets lekkers daarbij voor u klaar.

En wat gebeurt er daarna?
Als het nodig is, kan het plan op een enkel detail nog worden aangepast. Vervolgens nemen Tablis Wonen en de gemeenteraad van Sliedrecht eind van dit jaar een besluit over het gehele plan. Er wordt niet afgewacht. De individuele bezoeken aan huis voor fase 2 gaan van start. De 50 beneden-bovenwoningen aan de Dr. Schaepmanstraat 21 tot en met 99 en Thorbeckelaan 78 tot en met 96 worden opgeknapt. En er worden binnenkort voorzieningen getroffen voor het behoud van verschillende soorten dwergvleermuizen en vogels.

Het resultaat mag er zijn! U komt toch zeker ook kijken op 15 oktober? We kijken met veel belangstelling uit naar uw komst!

Eerste drie woningen opgeleverd in 10 werkdagen!

By | informatie

Op 5 september is Tablis Wonen gestart met de aanpak van de badkamer-, keuken- en toiletverbouwing bij 40 woningen in de Dr. Schaepmanstraat en Thorbeckelaan. We zijn gestart bij de woningen: Dr Schaepmanstraat 85 – 89 – 91. Hier zijn we 10 werkdagen bezig geweest met de verbouwing. De bewoners hebben zelf hun keuzes kunnen maken voor: – de kleur tegels; – het keukenblok en de kleur van de kasten en het keukenblad. Ook hebben ze hun aanvullende wensen aan kunnen geven. Op 15 september hebben we deze drie woningen opgeleverd. Hier onder een korte foto impressie van het gerealiseerde werk.

Een fotopresentatie is hier te downloaden.

Ondertekening ontwikkelovereenkomst

By | informatie

Afgelopen jaren is er door Tablis Wonen, BM van Houwelingen en VORM Ontwikkeling gewerkt aan de plannen voor de herstructurering van de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht. Recentelijk is er een nieuwe mijlpaal bereikt. Bovengenoemde partijen hebben samen een ontwikkelovereenkomst ondertekend.

In deze overeenkomst is overeengekomen dat BM van Houwelingen en VORM Ontwikkeling circa 104 nieuwbouw huurwoningen gaan ontwikkelen voor Tablis Wonen en dat Tablis Wonen gronden aan partijen verkoopt voor de realisatie van circa 88 koopwoningen. Ook worden plannen ontwikkeld om 168 bestaande huurwoningen te renoveren.

Tot aan het einde van het jaar wordt samen met de gemeente Sliedrecht het bestemmingsplan aangepast en zal parallel de eerste fase van het plan worden uitontwikkeld. De planning is dat begin 2017 een aanvang wordt gemaakt met het slopen van bestaande woningen waarna vervolgens wordt  gestart met de bouw van de nieuwe woningen.  Al met al een bijzonder project in Sliedrecht waarbij ook het aspect Duurzaamheid een prominente rol zal gaan spelen.

Wijkvisie Staatsliedenbuurt

By | informatie

Op maandag 1 juli 2013 overhandigden mevrouw Spruijt en de heer Batenburg namens de bewoners van de Staatsliedenbuurt de visie van deze wijk aan wethouder Lavooi en Henk Gravesteijn, directeur-bestuurder van Tablis Wonen. Het decor van dit officiële moment was de voortuin van de woning van mevrouw Spruijt. Midden in de Staatsliedenbuurt. Het bijzondere aan deze wijkvisie is dat de bewoners deze samen met medewerkers van Tablis Wonen en de gemeente hebben opgesteld.

Waarom een wijkvisie?
De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht is in de jaren vijftig gebouwd. Er staan 540 woningen in de wijk, de meeste daarvan (428) zijn huurwoningen van Tablis Wonen. De huurwoningen in de Staatsliedenbuurt zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteit die gevraagd wordt. De staat van veel huizen is niet goed en ook de openbare ruimte heeft knelpunten. Om te zorgen dat de wijk toekomstbestendig wordt is de aanpak van problemen in de wijk onvermijdelijk.

Totstandkoming wijkvisie 
Allereerst is een visiegroep samengesteld. In deze visiegroep zaten huurders, eigenaren van woningen, diverse medewerkers van Tablis Wonen en van de gemeente Sliedrecht. De visiegroep is ondersteund door Woonactief. De visiegroep heeft het afgelopen jaar regelmatig overlegd. Stap voor stap is een visie ontstaan die nu op papier staat. In de visie staan de uitgangspunten om de wijk – ook in de toekomst – een plek te laten zijn waar het goed wonen is voor jong en oud. Mevrouw Spruijt en de heer Batenburg benadrukten ook dat zij de samenwerking als heel prettig en goed hebben ervaren.

Trots op samenwerking tussen bewoners, Tablis Wonen en de gemeente
“Natuurlijk is dat niet altijd gemakkelijk geweest. Je hebt tenslotte te maken met een diversiteit aan meningen, wensen en ideeën. En daarom zijn we juist zo trots op deze samenwerking en het resultaat”, aldus Henk Gravesteijn. “Deze wijkvisie is een stip aan de horizon waar we naar toe kunnen werken en dat doen we ook weer gezamenlijk”. Ook wethouder Lavooi gaf aan trots te zijn op het verloop van het traject tot nu toe. Het is zeker een traject waar heel kritisch naar wordt gekeken door de Sliedrechtse samenleving”.

De toekomst 
De visie is zeker geen afgerond plan, het geeft richting aan de planvorming voor de wijk. De komende maanden stelt de gemeente een startnotitie met gemeentelijke randvoorwaarden voor de wijkaanpak op. Die startnotitie, samen met de wijkvisie, wordt daarna aan de gemeenteraad voorgelegd. Gezien de totstandkoming van deze wijkvisie zal het zeker lukken om gezamenlijk toe te werken naar een wijk waar het goed wonen is voor jong en oud. Bij het maken van concrete plannen worden natuurlijk de bewoners weer nauw betrokken.

De wijkvisie
Download hier de volledige versie van de wijkvisie.

Realisatie website: Nuvastgoed