All Posts By

Herbert

Planning werkzaamheden openbaar gebied

By | informatie

Nu de nieuwbouwwoningen en de renovatie van de woningen in de Staatsliedenbuurt bijna klaar zijn, wordt er gewerkt aan de straten en het groen in de wijk. We noemen dat het openbaar gebied. Als deze werkzaamheden klaar zijn, staat er een prachtige wijk waarin iedereen met plezier woont, leeft en speelt. Een wijk om trots op te zijn!

Op deze afbeelding ziet u in welke week er waar wordt gewerkt. We zijn hierin wel afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden. Ook zijn we voor een aantal werkzaamheden afhankelijk van anderen die in het gebied aan het werk zijn. We proberen met deze partijen afspraken te maken en de projectplanning hierop af te stemmen. Het niet nakomen van de gemaakte afspraken door deze partijen kan ervoor zorgen dat de werkzaamheden langer duren of dat een straat meerdere keren wordt open gegraven.

Natuurlijk kan het zijn dat de werkzaamheden voor enige ongemakken zorgen. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Als u er toch last van heeft, neem dan contact op met Tablis Wonen (info@tabliswonen.nl of 0184 44 48 44).

 

Aanbod via Woonkeus

By | informatie

De 50 nieuwbouw eengezinswoningen adverteren we in april op www.woonkeus.nl. De gerenoveerde woningen adverteren we op een later tijdstip. We hopen dat we deze woningen ook in juni kunnen adverteren, maar dat is nog niet zeker. Zodra we hier meer over weten, communiceren we dat op woonkeus.nl

Als u vragen heeft neem dan contact op met Tablis Wonen, telefoonnummer (0184) 44 48 44.

Start werkzaamheden Fase 2 van de Staatsliedenbuurt

By | informatie

De woningen in het gebied tussen de Dr. Kuyperstraat en de Talmastraat en tussen de Cort van der Lindenlaan en de Thorbeckelaan worden medio januari gesloopt. De voorbereidende werkzaamheden worden gestart en op 14 januari plaatsen we bouwhekken om Fase 2 van de Staatsliedenbuurt. Tegelijkertijd starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Dr. Kuyperstraat. De bewoners van de Staatsliedenbuurt ontvangen deze week een brief hierover. Interesse in de inhoud van de brief, download deze hier. Klik hier voor de bouwplaats tekening.

Tablis Wonen wijzigt plannen voor fase 2

By | Persbericht

Sliedrecht, 27 november 2018

Sliedrecht – Vrijdag 23 november 2018 informeerde Tablis Wonen de bewoners uit fase 2 van de Staatsliedenbuurt dat de woningen gesloopt worden. Eerder was het plan om deze woningen grondig te renoveren. Dat daar verandering in is gekomen, heeft te maken met een veel slechtere kwaliteit van de woningen dan eerder was ingeschat. Tablis Wonen heeft de plannen opnieuw tegen het licht gehouden en de plannen gewijzigd.  

 Reden
“De kwaliteit van de woningen in fase 2 van de Staatsliedenbuurt is helaas zo veel slechter dan eerder was aangenomen. We hebben er geen vertrouwen in dat de woningen door renovatie goede en duurzame woningen worden. Daarom is besloten de woningen te slopen en nieuwbouwwoningen te realiseren. We willen onze huurders goede woningen bieden waar zij veel woonplezier kunnen ervaren. Nieuwbouw maakt dat zeker wel mogelijk”, aldus Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis Wonen.

Nieuwbouw
De bewoners worden door Tablis Wonen op de hoogte gehouden over de voortgang. Samen met hen,  de klankbordgroep, BCS en gemeente Sliedrecht gaat Tablis Wonen in de komende periode de nieuwbouwplannen vorm geven.

Oplevering woningen Staatsliedenbuurt vertraagd

By | Persbericht

Sliedrecht, 20 april 2018 – De nieuwe huur- en koopwoningen in fase 1 van de Staatsliedenbuurt worden later opgeleverd dan gepland, meldden Tablis Wonen en BM Van Houwelingen vandaag aan de huurders en kopers van de woningen. De reden daarvoor is dat de nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water, verwarming en het openbaar gebied zoals parkeerplaatsen, bestrating en trottoirs niet op tijd klaar zijn voor de oplevering van de woningen zoals die gepland stond. De aannemer ligt wel op schema met de bouw van de woningen.

Gevolgen
Het niet op tijd klaar zijn van de nutsvoorzieningen betekent voor de nieuwe huurders dat zij de sleutels van hun nieuwe woning vanaf november ontvangen.

Contact
Tablis Wonen en BM Bouw betreuren de gang van zaken en beseffen dat dit gevolgen heeft voor de nieuwe bewoners. Tablis Wonen houdt op maandagochtend een spreekuur voor huurders met vragen.

Eerste steen appartementencomplex door wethouder en bewonerscomité

By | Persbericht

Dinsdag 10 oktober –  In het bijzijn van een groot aantal belangstellenden legden wethouder Dijkstra en de leden van bewonerscomité Staatsliedenbuurt (BCS) de eerste stenen van het appartementencomplex in de Staatsliedenbuurt. Liesbeth Marchesini roemde in haar toespraak de samenwerking tussen alle partijen waardoor een mooi plan is ontstaan voor de Staatsliedenbuurt.

Duurzaam wonen
De wethouder blikte in zijn toespraak terug op de sloophandeling, ruim een half jaar geleden. “De sloop van de woningen was een pijnlijk moment en tegelijkertijd ook de start van iets moois, iets duurzaams. Vandaag, 10 oktober, is het de dag van de duurzaamheid en in Sliedrecht is het zelfs de week van de duurzaamheid. Sliedrecht heeft een woningbouwopgave maar ook een duurzaamheids- en energieopgave. Woningen zonder aardgas, dat is de toekomst. In  de Staatsliedenbuurt gaan we dat al realiseren, want alle huurwoningen in de Staatsliedenbuurt worden aangesloten op het Warmtenet Drechtsteden. Eerst nog op een tijdelijke warmtebron en daarna op de afvalcentrale van HVC, waar we de restwarmte van gaan benutten. Door de goede samenwerking tussen gemeente en Tablis Wonen verrijst hier een mooie duurzame wijk”.

Ook Liesbeth Marchesini is vol lof over de samenwerking met diverse partijen die uiteindelijk heeft geleid tot een plan voor de Staatsliedenbuurt.  “Er zijn stevige discussies gevoerd met bewoners. De bewoners zijn in gesprek gegaan met Tablis Wonen en hebben zich enorm ingezet en mede daardoor ligt dit mooie plan er.  En vandaag wordt de realisatie van dit plan officieel gevierd door het leggen van de eerste steen door de wethouder en de leden van het Bewonerscomité Staatsliedenbuurt, de vertegenwoordigers van de bewoners uit de wijk. Daar ben ik, als directeur-bestuurder van Tablis Wonen, echt trots op”.

De toekomst
De Staatsliedenbuurt is opgedeeld in drie fasen. Het leggen van de eerste steen markeert de start van de opbouw van de eerste fase van de Staatsliedenbuurt. Een deel van de wijk waar medio 2018 een fraai appartementencomplex met 77 woningen en 18 beneden/boven-woningen staan. Goede en betaalbare huurwoningen. Ook worden er 15 koopwoningen gebouwd en verkocht.

 

Status bouw appartementencomplex

By | update

De bouw van het appartementencomplex in de Staatsliedenbuurt loopt volgens plan.

Deze luchtfoto’s geven dat schitterend weer. Binnenkort wordt ook gestart met de bouw van de beneden-bovenwoningen en de koopwoningen.

Start bouw appartementen aan de Thorbeckelaan

By | informatie

In de week van 10 juli start BM van Houwelingen met de realisatie van de appartementen aan de Thorbeckelaan, dr. Kuyperstraat en S. Lohmanlaan. Dat betekent dat de heiwerkzaamheden starten. Er wordt gestart op de hoek van de Thorbeckelaan en dr. Kuyperstraat. De planning is dat de heiwerkzaamheden voor de bouwvakantie worden afgerond.

Overlast
Het heien van de palen en de rijbewegingen veroorzaakt geluidsoverlast. Dat is vervelend en we vragen uw begrip daarvoor.

Vragen
Zijn er vragen over de heiwerkzaamheden, dan kunt u een mail sturen naar info@tabliswonen.nl.