All Posts By

Herbert

Samenwerking opgestart voor duurzaam Sliedrecht

By | Persbericht

PERSBERICHT

Partijen bekrachtigen samenwerking voor regionaal warmtenet

Samenwerking opgestart voor duurzaam Sliedrecht 

SLIEDRECHT, 2 mei 2017  In Sliedrecht tekenden de gemeente Sliedrecht, de Drechtsteden, provincie Zuid-Holland, woningcorporatie Tablis Wonen en HVC vandaag een samenwerkingsovereenkomst om de regionale mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen. Met deze samenwerking wordt de doelstelling van de Drechtsteden, waaronder Sliedrecht, om in 2050 energieneutraal te zijn tastbaar. Read More

Sloop eerste woningen fase 1 gestart

By | Persbericht

Op maandag 27 februari om 9.30 uur start de sloop van de woningen in fase I van de Staatsliedenbuurt.  De sloop van deze woningen markeert de start van de vernieuwing van de wijk en dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan.

Mevrouw Liesbeth Marchesini en wethouder Aldrik Dijkstra verrichten de officiële sloophandeling. U bent van harte welkom bij dit memorabele moment. Uiteraard is er koffie of thee met iets lekkers.

Locatie officiële handeling
U bent van harte welkom vanaf 9.15 uur in de partytent bij de Savornin Lohmanlaan nr. 1

Download hier de uitnodiging

Op maandag 27 februari om 9.30 uur is gestart met de sloop van de woningen in fase I van de Staatsliedenbuurt.  De sloop van deze woningen markeert de start van de vernieuwing van de wijk en dit memorabele moment is dan ook gevierd.

Mevrouw Liesbeth Marchesini en wethouder Aldrik Dijkstra hebben de officiële sloophandeling verricht.
Bekijk de fotoserie hieronder. Read More

Uitnodiging: voor deelname Planteam renovatie

By | informatie

Het plan voor de nieuwe Staatsliedenbuurt, zoals aan u in oktober 2016 is gepresenteerd, is door alle partijen goedgekeurd. Dat betekent dat er gestart wordt met de uitvoering van het plan. Met als eerste stap in het eerste kwartaal van 2017 de sloop van fase 1.

Renovatie
Het plan voor de renovatie van de woningen in fase 2 en 3 moet nog worden opgesteld. Tablis Wonen heeft aangegeven dat het dak, de buitengevels en de vloeren worden aangepakt waar mogelijk gecombineerd met energiebesparende maatregelen. Maar dat is natuurlijk niet alles, er moeten nog veel keuzes worden gemaakt. We hebben uw stem daarbij hard nodig.

Betreffende woningen
Dr. Kuyperstraat 1-21, 41-55, Troelstralaan 2-22, 42-56, Talmastraat 1-15, Dr. De Visserstraat 2-12, 14-20, 22-28, Schaperstraat 1-7, 9-27, 2-20, 22-28, C. vd Lindenlaan 77-87, 89-103, Dr. Schaepmanstraat 2-8, 10-28

Doet u mee?
Het ontwerp moet passen bij de wensen, belangen en mogelijkheden van de bewoners. U als bewoner weet als geen ander op welke punten de woningen verbeterd kunnen worden. Daarom nodigen wij u uit zich aan te melden voor het Planteam renovatie.

Wat houdt de deelname in?
We verwachten dat er drie bijeenkomsten worden georganiseerd om met elkaar tot een plan te komen. Een plan met verbeterpunten dat we aan alle bewoners kunnen presenteren. We hopen dat per blok renovatiewoningen minstens één bewoner zich aanmeldt voor het Planteam. De indeling van de blokken ziet u op het kaartje in de uitnodiging.  We hebben uw mening hard nodig! Grijp uw kans om te zeggen hoe u het graag wilt!

Vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van deze uitnodiging? Neem dan contact op met Farsha Binda. Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met het medewerkers van het klantserviceteam. Zij zijn telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. U kunt ook mailen naar info@tabliswonen.nl Hier gaat onze voorkeur naar uit

Aanmelden
Aanmelden voor het Planteam renovatie kan tot en met vrijdag 11 februari 2017 door een mail te sturen naar: staatsliedenbuurt@tabliswonen.nl Of de aanmeldstrook uit de uitnodiging door de brievenbus te stoppen bij de heer Bezemer, Troelstralaan 54 of mevrouw Broenink, Schaperstraat 22.

Klik hier om de uitnodiging te bekijken.

 

 

Voorbereidende werkzaamheden Staatsliedenbuurt fase1

By | Persbericht

Sliedrecht – De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht wordt geherstructureerd in verschillende fasen. In de eerste fase van de wijk is inmiddels goed zichtbaar dat er veel staat te gebeuren. De woningen zijn leeg en er zijn bouwhekken geplaatst. Er zijn mensen aan het werk om de sloop voor te bereiden. Niet alle woningen in de wijk worden gesloopt, een groot aantal woningen wordt gerenoveerd en ook daar zijn de activiteiten goed zichtbaar.

 Werkzaamheden fase 1

Er zijn medewerkers van Stedin aan het werk om het gas en elektriciteit af te sluiten en de aansluitingen voor gas, elektriciteit en water worden uit de woningen verwijderd. Daarnaast worden nog enkele woningen onderzocht op asbest. Kuipers Infra en BM Bouw plaatsten bouwhekken om de woningen van fase 1. De planning is dat in maart gestart wordt met de sloop van de woningen die plaats gaan maken voor de nieuwbouw van huur- en koopwoningen. Alle woningen in fase 1 worden gesloopt en hier komen beneden/bovenwoningen en appartementen in de huur en eengezinswoningen in de koop voor terug.

Fase Onderhoud 50 woningen

Aan vijftig woningen in de Thorbeckelaan en Dr. Schaepmanstraat wordt groot onderhoud verricht, zodat deze woningen nog minimaal 15 jaar kunnen blijven staan. Op dit moment zijn de werkzaamheden in de woningen vrijwel afgerond en is gestart met de verbeteringen aan de buitenzijde van de woningen. De planning is dat de werkzaamheden aan deze woningen in het tweede  kwartaal van 2017 worden afgerond, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Herstructurering Staatsliedenbuurt

De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht is een wijk gebouwd in de jaren ’50. De wijk bestaat uit 540 woningen, waarvan 428 sociale huurwoningen zijn die Tablis Wonen bezit en beheert. De overige woningen in de wijk zijn koopwoningen. De indeling van de wijk en de woningen in de Staatsliedenbuurt zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteit die van een woonwijk gevraagd wordt. De staat van veel woningen is niet goed en de openbare ruimte kent diverse knelpunten. Dat is de reden van de herstructurering van de wijk die in fasen wordt uitgevoerd. Met de herstructurering wordt een mooie woonwijk voor jong en oud gerealiseerd.

Tablis Wonen en BM verrassen bewoners

By | update

Deze week zijn de bewoners van de 50 woningen Dr. Schaepmanstraat 21 t/m 99 (oneven) en Thorbeckelaan 78 t/m 96 verrast met een kerstkrans.Tablis Wonen en BM hebben in de afgelopen periode onderhoud uitgevoerd, waarbij op verzoek de badkamer-, keuken- en toilet zijn aangepakt. Tablis Wonen en BM wilden met deze attentie de bewoners bedanken voor hun medewerking.

Fase 1: laatste bewoner verhuist naar wisselwoning

By | update

“De Staatsliedenbuurt is een fijne wijk, waar ik graag wil blijven wonen”. Dat zijn de woorden van de bewoner die als laatste huurder van Tablis Wonen zijn woning in Fase 1 verlaat. “Ik ga tijdelijk in een wisselwoning wonen”. Met Tablis Wonen ben ik in gesprek om te beslissen waar ik uiteindelijk ga wonen”, aldus de bewoner. Read More

PERSBERICHT: Tablis Wonen en gemeente ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Staatsliedenbuurt

By | update

Sliedrecht, 29 november 2016

Afgelopen maandag ondertekenden Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder Tablis Wonen, en wethouder Aldrik Dijkstra de samenwerkingsovereenkomst Staatsliedenbuurt. Dit gebeurde in het bijzijn van burgemeester Van Hemmen, Ming Fai Cheng (projectleider gemeente), Frank van Dun (manager Vastgoed van Tablis Wonen) en Gerald Kas (projectleider van Tablis Wonen).  In deze overeenkomst zijn alle gemaakte afspraken tussen Tablis Wonen en de gemeente met betrekking tot de herstructurering van de Staatsliedenbuurt vastgelegd.


In het kort komt het erop neer dat met de officiële ondertekening van de overeenkomst de gemeente haar medewerking geeft aan Tablis Wonen om de wijk te herontwikkelen. Beide partijen benoemden de prettige en efficiënte manier van samenwerken bij het tot stand komen van de overeenkomst. “Het is weer een belangrijke stap in het project Staatsliedenbuurt”, aldus Van Dun “Door deze officiële handeling kan Tablis Wonen voorbereidingen gaan treffen om in het eerste kwartaal van 2017 daadwerkelijk te gaan starten met de uitvoerende werkzaamheden van de eerste fase aan de Savornin Lohmanlaan”.
Ook wethouder Dijkstra is blij met deze nieuwe mijlpaal in het project Staatsliedenbuurt: “Er is samen met bewoners al een uitgebreid traject gelopen, maar met deze handtekeningen kunnen we de Staatsliedenbuurt en Sliedrecht écht een stukje mooier gaan maken.”

Staatsliedenbuurt: ‘geen wanklank meer’

By | informatie

Het Kompas: SLIEDRECHT Omdat Tablis Wonen de plannen voor de Staatsliedenbuurt, die de komende drie jaar op de schop gaat, iets heeft gewijzigd is er een nieuw bestemmingsplan waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Dinsdagavond bleek dat de vreugde overheerst. ,,Mij is geen wanklank meer ter ore gekomen.”

door Erik de Bruin
Aldus wethouder Aldrik Dijkstra, die naar voren bracht dat er veel werk is verzet. Ook op het communicatieve vlak. Vooral dat laatste was nodig. Tablis en een deel van de bewoners zaten aanvankelijk totaal niet op één lijn wat betreft de noodzaak van sloop en nieuwbouw naast renovatie. ,,Nu, een paar jaar later, is in gezamenlijkheid een fraai plan ontwikkeld. De communicatie blijkt goed te verlopen en dat verdient een compliment”, aldus Anton van Rees van de PvdA. Cees Paas (SGP-ChristenUnie) haalde deze verbetering ook aan. ,,Op 15 oktober heb ik een bijeenkomst bijgewoond. Alle daarbij aanwezige bewoners waren zeer tevreden.” Zo ook de gemeenteraad, al werden er wel zorgen geuit (door de PvdA) en kritische opmerkingen gemaakt (PRO Sliedrecht). Laatstgenoemde wil dat er bij Tablis op aangedrongen wordt scheefwoners eruit te zetten. Dankzij koopwoningen in het midden- en hogere segment is de sociale structuur volgens PRO niet meer in evenwicht. Dijkstra verzekerde de PvdA dat er niet zomaar bomen worden gekapt. ,,De plaatjes zijn helder. Daarop zie je ook het behoud van de huidige groenstructuur.” Verder antwoordde hij het CDA, dat een wijk wil waar iedereen van 18 tot 118 zelfstandig kan wonen, dat er levensloopbestendig wordt gebouwd. ,,Geldt dat voor alle nieuwe en te renoveren woningen?”, vroeg Vincent Prins. ,,In elk geval voor alle appartementen”, aldus de wethouder, die de christendemocraten, die zeer te spreken waren over over het centrale park, ook moest teleurstellen. Er is geen ruimte voor een wijkcentrum. Wel voor een rotonde; de VVD-fractie zei kritisch te blijven kijken naar de noodzaak.

Klik hier om naar het artikel op HetKompasSliedrecht.nl te gaan