Category

informatie

Planning werkzaamheden openbaar gebied

By | informatie

Nu de nieuwbouwwoningen en de renovatie van de woningen in de Staatsliedenbuurt bijna klaar zijn, wordt er gewerkt aan de straten en het groen in de wijk. We noemen dat het openbaar gebied. Als deze werkzaamheden klaar zijn, staat er een prachtige wijk waarin iedereen met plezier woont, leeft en speelt. Een wijk om trots op te zijn!

Op deze afbeelding ziet u in welke week er waar wordt gewerkt. We zijn hierin wel afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden. Ook zijn we voor een aantal werkzaamheden afhankelijk van anderen die in het gebied aan het werk zijn. We proberen met deze partijen afspraken te maken en de projectplanning hierop af te stemmen. Het niet nakomen van de gemaakte afspraken door deze partijen kan ervoor zorgen dat de werkzaamheden langer duren of dat een straat meerdere keren wordt open gegraven.

Natuurlijk kan het zijn dat de werkzaamheden voor enige ongemakken zorgen. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Als u er toch last van heeft, neem dan contact op met Tablis Wonen (info@tabliswonen.nl of 0184 44 48 44).

 

Aanbod via Woonkeus

By | informatie

De 50 nieuwbouw eengezinswoningen adverteren we in april op www.woonkeus.nl. De gerenoveerde woningen adverteren we op een later tijdstip. We hopen dat we deze woningen ook in juni kunnen adverteren, maar dat is nog niet zeker. Zodra we hier meer over weten, communiceren we dat op woonkeus.nl

Als u vragen heeft neem dan contact op met Tablis Wonen, telefoonnummer (0184) 44 48 44.

Start werkzaamheden Fase 2 van de Staatsliedenbuurt

By | informatie

De woningen in het gebied tussen de Dr. Kuyperstraat en de Talmastraat en tussen de Cort van der Lindenlaan en de Thorbeckelaan worden medio januari gesloopt. De voorbereidende werkzaamheden worden gestart en op 14 januari plaatsen we bouwhekken om Fase 2 van de Staatsliedenbuurt. Tegelijkertijd starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Dr. Kuyperstraat. De bewoners van de Staatsliedenbuurt ontvangen deze week een brief hierover. Interesse in de inhoud van de brief, download deze hier. Klik hier voor de bouwplaats tekening.

Start bouw appartementen aan de Thorbeckelaan

By | informatie

In de week van 10 juli start BM van Houwelingen met de realisatie van de appartementen aan de Thorbeckelaan, dr. Kuyperstraat en S. Lohmanlaan. Dat betekent dat de heiwerkzaamheden starten. Er wordt gestart op de hoek van de Thorbeckelaan en dr. Kuyperstraat. De planning is dat de heiwerkzaamheden voor de bouwvakantie worden afgerond.

Overlast
Het heien van de palen en de rijbewegingen veroorzaakt geluidsoverlast. Dat is vervelend en we vragen uw begrip daarvoor.

Vragen
Zijn er vragen over de heiwerkzaamheden, dan kunt u een mail sturen naar info@tabliswonen.nl.

Uitnodiging: voor deelname Planteam renovatie

By | informatie

Het plan voor de nieuwe Staatsliedenbuurt, zoals aan u in oktober 2016 is gepresenteerd, is door alle partijen goedgekeurd. Dat betekent dat er gestart wordt met de uitvoering van het plan. Met als eerste stap in het eerste kwartaal van 2017 de sloop van fase 1.

Renovatie
Het plan voor de renovatie van de woningen in fase 2 en 3 moet nog worden opgesteld. Tablis Wonen heeft aangegeven dat het dak, de buitengevels en de vloeren worden aangepakt waar mogelijk gecombineerd met energiebesparende maatregelen. Maar dat is natuurlijk niet alles, er moeten nog veel keuzes worden gemaakt. We hebben uw stem daarbij hard nodig.

Betreffende woningen
Dr. Kuyperstraat 1-21, 41-55, Troelstralaan 2-22, 42-56, Talmastraat 1-15, Dr. De Visserstraat 2-12, 14-20, 22-28, Schaperstraat 1-7, 9-27, 2-20, 22-28, C. vd Lindenlaan 77-87, 89-103, Dr. Schaepmanstraat 2-8, 10-28

Doet u mee?
Het ontwerp moet passen bij de wensen, belangen en mogelijkheden van de bewoners. U als bewoner weet als geen ander op welke punten de woningen verbeterd kunnen worden. Daarom nodigen wij u uit zich aan te melden voor het Planteam renovatie.

Wat houdt de deelname in?
We verwachten dat er drie bijeenkomsten worden georganiseerd om met elkaar tot een plan te komen. Een plan met verbeterpunten dat we aan alle bewoners kunnen presenteren. We hopen dat per blok renovatiewoningen minstens één bewoner zich aanmeldt voor het Planteam. De indeling van de blokken ziet u op het kaartje in de uitnodiging.  We hebben uw mening hard nodig! Grijp uw kans om te zeggen hoe u het graag wilt!

Vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van deze uitnodiging? Neem dan contact op met Farsha Binda. Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met het medewerkers van het klantserviceteam. Zij zijn telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. U kunt ook mailen naar info@tabliswonen.nl Hier gaat onze voorkeur naar uit

Aanmelden
Aanmelden voor het Planteam renovatie kan tot en met vrijdag 11 februari 2017 door een mail te sturen naar: staatsliedenbuurt@tabliswonen.nl Of de aanmeldstrook uit de uitnodiging door de brievenbus te stoppen bij de heer Bezemer, Troelstralaan 54 of mevrouw Broenink, Schaperstraat 22.

Klik hier om de uitnodiging te bekijken.

 

 

Staatsliedenbuurt: ‘geen wanklank meer’

By | informatie

Het Kompas: SLIEDRECHT Omdat Tablis Wonen de plannen voor de Staatsliedenbuurt, die de komende drie jaar op de schop gaat, iets heeft gewijzigd is er een nieuw bestemmingsplan waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Dinsdagavond bleek dat de vreugde overheerst. ,,Mij is geen wanklank meer ter ore gekomen.”

door Erik de Bruin
Aldus wethouder Aldrik Dijkstra, die naar voren bracht dat er veel werk is verzet. Ook op het communicatieve vlak. Vooral dat laatste was nodig. Tablis en een deel van de bewoners zaten aanvankelijk totaal niet op één lijn wat betreft de noodzaak van sloop en nieuwbouw naast renovatie. ,,Nu, een paar jaar later, is in gezamenlijkheid een fraai plan ontwikkeld. De communicatie blijkt goed te verlopen en dat verdient een compliment”, aldus Anton van Rees van de PvdA. Cees Paas (SGP-ChristenUnie) haalde deze verbetering ook aan. ,,Op 15 oktober heb ik een bijeenkomst bijgewoond. Alle daarbij aanwezige bewoners waren zeer tevreden.” Zo ook de gemeenteraad, al werden er wel zorgen geuit (door de PvdA) en kritische opmerkingen gemaakt (PRO Sliedrecht). Laatstgenoemde wil dat er bij Tablis op aangedrongen wordt scheefwoners eruit te zetten. Dankzij koopwoningen in het midden- en hogere segment is de sociale structuur volgens PRO niet meer in evenwicht. Dijkstra verzekerde de PvdA dat er niet zomaar bomen worden gekapt. ,,De plaatjes zijn helder. Daarop zie je ook het behoud van de huidige groenstructuur.” Verder antwoordde hij het CDA, dat een wijk wil waar iedereen van 18 tot 118 zelfstandig kan wonen, dat er levensloopbestendig wordt gebouwd. ,,Geldt dat voor alle nieuwe en te renoveren woningen?”, vroeg Vincent Prins. ,,In elk geval voor alle appartementen”, aldus de wethouder, die de christendemocraten, die zeer te spreken waren over over het centrale park, ook moest teleurstellen. Er is geen ruimte voor een wijkcentrum. Wel voor een rotonde; de VVD-fractie zei kritisch te blijven kijken naar de noodzaak.

Klik hier om naar het artikel op HetKompasSliedrecht.nl te gaan