Category

update

Status bouw appartementencomplex

By | update

De bouw van het appartementencomplex in de Staatsliedenbuurt loopt volgens plan.

Deze luchtfoto’s geven dat schitterend weer. Binnenkort wordt ook gestart met de bouw van de beneden-bovenwoningen en de koopwoningen.

Start voorbereidingen voor sloop Fase 1

By | update

Maandag 23 januari starten we met de voorbereiding van de sloop van de woningen in fase 1 van de Staatsliedenbuurt. Voordat we kunnen slopen, moeten er nog wel wat werkzaamheden worden gedaan. Er loopt inmiddels een asbestonderzoek, het gas en de elektriciteit worden afgesloten, de wateraansluitingen worden verwijderd en er worden bouwhekken om fase 1 geplaatst. De omwonenden van fase 1 van de Staatsliedenbuurt ontvangen hierover een brief.

 

Tablis Wonen en BM verrassen bewoners

By | update

Deze week zijn de bewoners van de 50 woningen Dr. Schaepmanstraat 21 t/m 99 (oneven) en Thorbeckelaan 78 t/m 96 verrast met een kerstkrans.Tablis Wonen en BM hebben in de afgelopen periode onderhoud uitgevoerd, waarbij op verzoek de badkamer-, keuken- en toilet zijn aangepakt. Tablis Wonen en BM wilden met deze attentie de bewoners bedanken voor hun medewerking.

Fase 1: laatste bewoner verhuist naar wisselwoning

By | update

“De Staatsliedenbuurt is een fijne wijk, waar ik graag wil blijven wonen”. Dat zijn de woorden van de bewoner die als laatste huurder van Tablis Wonen zijn woning in Fase 1 verlaat. “Ik ga tijdelijk in een wisselwoning wonen”. Met Tablis Wonen ben ik in gesprek om te beslissen waar ik uiteindelijk ga wonen”, aldus de bewoner. Read More

PERSBERICHT: Tablis Wonen en gemeente ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Staatsliedenbuurt

By | update

Sliedrecht, 29 november 2016

Afgelopen maandag ondertekenden Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder Tablis Wonen, en wethouder Aldrik Dijkstra de samenwerkingsovereenkomst Staatsliedenbuurt. Dit gebeurde in het bijzijn van burgemeester Van Hemmen, Ming Fai Cheng (projectleider gemeente), Frank van Dun (manager Vastgoed van Tablis Wonen) en Gerald Kas (projectleider van Tablis Wonen).  In deze overeenkomst zijn alle gemaakte afspraken tussen Tablis Wonen en de gemeente met betrekking tot de herstructurering van de Staatsliedenbuurt vastgelegd.


In het kort komt het erop neer dat met de officiële ondertekening van de overeenkomst de gemeente haar medewerking geeft aan Tablis Wonen om de wijk te herontwikkelen. Beide partijen benoemden de prettige en efficiënte manier van samenwerken bij het tot stand komen van de overeenkomst. “Het is weer een belangrijke stap in het project Staatsliedenbuurt”, aldus Van Dun “Door deze officiële handeling kan Tablis Wonen voorbereidingen gaan treffen om in het eerste kwartaal van 2017 daadwerkelijk te gaan starten met de uitvoerende werkzaamheden van de eerste fase aan de Savornin Lohmanlaan”.
Ook wethouder Dijkstra is blij met deze nieuwe mijlpaal in het project Staatsliedenbuurt: “Er is samen met bewoners al een uitgebreid traject gelopen, maar met deze handtekeningen kunnen we de Staatsliedenbuurt en Sliedrecht écht een stukje mooier gaan maken.”