Afgelopen jaren is er door Tablis Wonen, BM van Houwelingen en VORM Ontwikkeling gewerkt aan de plannen voor de herstructurering van de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht. Recentelijk is er een nieuwe mijlpaal bereikt. Bovengenoemde partijen hebben samen een ontwikkelovereenkomst ondertekend.

In deze overeenkomst is overeengekomen dat BM van Houwelingen en VORM Ontwikkeling circa 104 nieuwbouw huurwoningen gaan ontwikkelen voor Tablis Wonen en dat Tablis Wonen gronden aan partijen verkoopt voor de realisatie van circa 88 koopwoningen. Ook worden plannen ontwikkeld om 168 bestaande huurwoningen te renoveren.

Tot aan het einde van het jaar wordt samen met de gemeente Sliedrecht het bestemmingsplan aangepast en zal parallel de eerste fase van het plan worden uitontwikkeld. De planning is dat begin 2017 een aanvang wordt gemaakt met het slopen van bestaande woningen waarna vervolgens wordt  gestart met de bouw van de nieuwe woningen.  Al met al een bijzonder project in Sliedrecht waarbij ook het aspect Duurzaamheid een prominente rol zal gaan spelen.