Het Kompas: SLIEDRECHT Omdat Tablis Wonen de plannen voor de Staatsliedenbuurt, die de komende drie jaar op de schop gaat, iets heeft gewijzigd is er een nieuw bestemmingsplan waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Dinsdagavond bleek dat de vreugde overheerst. ,,Mij is geen wanklank meer ter ore gekomen.”

door Erik de Bruin
Aldus wethouder Aldrik Dijkstra, die naar voren bracht dat er veel werk is verzet. Ook op het communicatieve vlak. Vooral dat laatste was nodig. Tablis en een deel van de bewoners zaten aanvankelijk totaal niet op één lijn wat betreft de noodzaak van sloop en nieuwbouw naast renovatie. ,,Nu, een paar jaar later, is in gezamenlijkheid een fraai plan ontwikkeld. De communicatie blijkt goed te verlopen en dat verdient een compliment”, aldus Anton van Rees van de PvdA. Cees Paas (SGP-ChristenUnie) haalde deze verbetering ook aan. ,,Op 15 oktober heb ik een bijeenkomst bijgewoond. Alle daarbij aanwezige bewoners waren zeer tevreden.” Zo ook de gemeenteraad, al werden er wel zorgen geuit (door de PvdA) en kritische opmerkingen gemaakt (PRO Sliedrecht). Laatstgenoemde wil dat er bij Tablis op aangedrongen wordt scheefwoners eruit te zetten. Dankzij koopwoningen in het midden- en hogere segment is de sociale structuur volgens PRO niet meer in evenwicht. Dijkstra verzekerde de PvdA dat er niet zomaar bomen worden gekapt. ,,De plaatjes zijn helder. Daarop zie je ook het behoud van de huidige groenstructuur.” Verder antwoordde hij het CDA, dat een wijk wil waar iedereen van 18 tot 118 zelfstandig kan wonen, dat er levensloopbestendig wordt gebouwd. ,,Geldt dat voor alle nieuwe en te renoveren woningen?”, vroeg Vincent Prins. ,,In elk geval voor alle appartementen”, aldus de wethouder, die de christendemocraten, die zeer te spreken waren over over het centrale park, ook moest teleurstellen. Er is geen ruimte voor een wijkcentrum. Wel voor een rotonde; de VVD-fractie zei kritisch te blijven kijken naar de noodzaak.

Klik hier om naar het artikel op HetKompasSliedrecht.nl te gaan