In 2015, tijdens het Ontwerpfestival en Buurt aan zet, zijn door veel bewoners waardevolle ideeën aangedragen ter verbetering van de Staatsliedenbuurt. Niet alleen voor de woningen maar onder andere ook voor parkeren en groen. Deze ideeën zijn verder uitgewerkt, waar nodig tegen elkaar afgewogen, en getoetst op haalbaarheid. En nu zijn we op het punt dat we u daarvan het resultaat kunnen laten zien!

U bent van harte uitgenodigd om dit resultaat te komen bekijken en uw mening erover te geven. Daarvoor bent u van harte welkom op zaterdag 15 oktober tussen 10.00 en 13.00 uur in het Griendencollege.

Wat kunt u op 15 oktober verwachten?
Om 10, 11 en 12 uur start er een presentatie met een korte toelichting op
– het programma
– het stedenbouwkundig plan en openbare ruimte
– nieuwbouw in fase 1
– planning en betrokkenheid

Aansluitend kunt u aan de hand van foto’s en tekeningen uw persoonlijke vragen en reacties delen met de ontwerpers. Uiteraard staat de koffie en thee met iets lekkers daarbij voor u klaar.

En wat gebeurt er daarna?
Als het nodig is, kan het plan op een enkel detail nog worden aangepast. Vervolgens nemen Tablis Wonen en de gemeenteraad van Sliedrecht eind van dit jaar een besluit over het gehele plan. Er wordt niet afgewacht. De individuele bezoeken aan huis voor fase 2 gaan van start. De 50 beneden-bovenwoningen aan de Dr. Schaepmanstraat 21 tot en met 99 en Thorbeckelaan 78 tot en met 96 worden opgeknapt. En er worden binnenkort voorzieningen getroffen voor het behoud van verschillende soorten dwergvleermuizen en vogels.

Het resultaat mag er zijn! U komt toch zeker ook kijken op 15 oktober? We kijken met veel belangstelling uit naar uw komst!