Op maandag 1 juli 2013 overhandigden mevrouw Spruijt en de heer Batenburg namens de bewoners van de Staatsliedenbuurt de visie van deze wijk aan wethouder Lavooi en Henk Gravesteijn, directeur-bestuurder van Tablis Wonen. Het decor van dit officiële moment was de voortuin van de woning van mevrouw Spruijt. Midden in de Staatsliedenbuurt. Het bijzondere aan deze wijkvisie is dat de bewoners deze samen met medewerkers van Tablis Wonen en de gemeente hebben opgesteld.

Waarom een wijkvisie?
De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht is in de jaren vijftig gebouwd. Er staan 540 woningen in de wijk, de meeste daarvan (428) zijn huurwoningen van Tablis Wonen. De huurwoningen in de Staatsliedenbuurt zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteit die gevraagd wordt. De staat van veel huizen is niet goed en ook de openbare ruimte heeft knelpunten. Om te zorgen dat de wijk toekomstbestendig wordt is de aanpak van problemen in de wijk onvermijdelijk.

Totstandkoming wijkvisie 
Allereerst is een visiegroep samengesteld. In deze visiegroep zaten huurders, eigenaren van woningen, diverse medewerkers van Tablis Wonen en van de gemeente Sliedrecht. De visiegroep is ondersteund door Woonactief. De visiegroep heeft het afgelopen jaar regelmatig overlegd. Stap voor stap is een visie ontstaan die nu op papier staat. In de visie staan de uitgangspunten om de wijk – ook in de toekomst – een plek te laten zijn waar het goed wonen is voor jong en oud. Mevrouw Spruijt en de heer Batenburg benadrukten ook dat zij de samenwerking als heel prettig en goed hebben ervaren.

Trots op samenwerking tussen bewoners, Tablis Wonen en de gemeente
“Natuurlijk is dat niet altijd gemakkelijk geweest. Je hebt tenslotte te maken met een diversiteit aan meningen, wensen en ideeën. En daarom zijn we juist zo trots op deze samenwerking en het resultaat”, aldus Henk Gravesteijn. “Deze wijkvisie is een stip aan de horizon waar we naar toe kunnen werken en dat doen we ook weer gezamenlijk”. Ook wethouder Lavooi gaf aan trots te zijn op het verloop van het traject tot nu toe. Het is zeker een traject waar heel kritisch naar wordt gekeken door de Sliedrechtse samenleving”.

De toekomst 
De visie is zeker geen afgerond plan, het geeft richting aan de planvorming voor de wijk. De komende maanden stelt de gemeente een startnotitie met gemeentelijke randvoorwaarden voor de wijkaanpak op. Die startnotitie, samen met de wijkvisie, wordt daarna aan de gemeenteraad voorgelegd. Gezien de totstandkoming van deze wijkvisie zal het zeker lukken om gezamenlijk toe te werken naar een wijk waar het goed wonen is voor jong en oud. Bij het maken van concrete plannen worden natuurlijk de bewoners weer nauw betrokken.

De wijkvisie
Download hier de volledige versie van de wijkvisie.