PERSBERICHT

Partijen bekrachtigen samenwerking voor regionaal warmtenet

Samenwerking opgestart voor duurzaam Sliedrecht 

SLIEDRECHT, 2 mei 2017  In Sliedrecht tekenden de gemeente Sliedrecht, de Drechtsteden, provincie Zuid-Holland, woningcorporatie Tablis Wonen en HVC vandaag een samenwerkingsovereenkomst om de regionale mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen. Met deze samenwerking wordt de doelstelling van de Drechtsteden, waaronder Sliedrecht, om in 2050 energieneutraal te zijn tastbaar.

Van gas los
De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat is een enorme opgave. Onderdeel van de opgave is een aardgasvrij Nederland; ruim 7 miljoen huishoudens moeten van het gas af. Gemeenten krijgen een rol om deze transitie naar een gebouwde omgeving zonder aardgas te begeleiden. Het komende jaar worden de mogelijkheden en de haalbaarheid voor een warmtenet in de Drechtsteden onderzocht en getoetst. Onderdeel van de studie is de inzet van duurzame bronnen, zoals geothermische warmte en het benutten van restwarmte. De regio Drechtsteden biedt veel potentie om koploper te worden in een meer duurzame warmtevoorziening.

Staatsliedenbuurt
De aansluiting van de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht is een mooi initiatief van lokaal samenwerken aan de energietransitie. Een concreet resultaat wordt de komende maanden gerealiseerd met de aansluiting van 95 woningen op het warmtenet in de Staatsliedenbuurt. De sloop en nieuwbouw van de Staatsliedenbuurt maakt het mogelijk om deze wijk als eerste aan te sluiten op duurzame warmte en aardgasvrij op te leveren. Gas weghalen uit de gebouwde omgeving is complex. Daarmee loopt de Staatsliedenbuurt voorop. De huurwoningen in de Staatsliedenbuurt worden aangesloten op een lokaal warmtenet en worden allereerst gevoed door een tijdelijke warmtebron. In de komende tijd wordt onderzocht welke wijken of gebouwen nog meer kunnen worden aangesloten op het warmtenet.  

Warmtenet
Een duurzaam warmtenet draagt bij aan een forse CO₂-reductie. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Op lange termijn verdwijnt het gas als warmtebron uit de huizen in Nederland. Restwarmte, bijvoorbeeld uit de industrie, geothermie of warmtepompen bieden een duurzaam alternatief. De warmtestrategie in Sliedrecht is onderdeel van de oplossing in de regionale energiestrategie voor de Drechtsteden. De regionale energiestrategie wordt opgesteld in samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen uit de regio Drechtsteden.

Op de foto is van links naar rechts te zien:
Rik van der Linden, regionaal projectwethouder warmtenet Drechtsteden
Arjan ten Elshof, directeur HVC
Aldrik Dijkstra, wethouder duurzaamheid gemeente Sliedrecht
Liesbeth Marchesini, directeur Tablis wonen
Anne Janssen, warmteregisseur Drechtsteden
Han Weber, gedeputeerde provincie Zuid-Holland
Martin Marquering, programmaregisseur Drechtsteden HVC
Jacqueline van Dongen, regionaal portefeuillehouder duurzaamheid

Bekijk ook www.sliedrecht.nl/warmtenet