Maandag 23 januari starten we met de voorbereiding van de sloop van de woningen in fase 1 van de Staatsliedenbuurt. Voordat we kunnen slopen, moeten er nog wel wat werkzaamheden worden gedaan. Er loopt inmiddels een asbestonderzoek, het gas en de elektriciteit worden afgesloten, de wateraansluitingen worden verwijderd en er worden bouwhekken om fase 1 geplaatst. De omwonenden van fase 1 van de Staatsliedenbuurt ontvangen hierover een brief.